Gala antreprenoritului feminin AntrES

Oradea - 5 martie 2010

Comunicat tip General in Afaceri

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi; Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea de Nord Baia Mare; Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa; Fundaţia “Academia Comercială Satu Mare”; Societatea Ştiinţifică de Management din România, în cadrul proiectului: Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, proiect finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, Perioada de implementare: 05.01.2009 - 05.01.2011, Valoare: 12.500.104 lei, anunţă:

Organizarea evenimentului
Gala antreprenoriatului feminin AntrES
la nivel inter-regional

Gala antreprenoritului feminin AntrES

Gala antreprenoriatului feminin AntrES, la nivel inter-regional se va organiza ȋn data de 5 martie 2010, cu scopul de a premia cele mai bune Planuri de afaceri, realizate în cadrul Şcolii antreprenoriale pentru femei şi evaluate ȋn cadrul concursului „Planul meu de afaceri!”, la nivel inter-regional, concurs desfăşurat în perioada 15 – 28 februarie 2010, la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice.

La concurs au participat peste 360 de planuri de afaceri realizate de femei manager şi femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere, ȋn cadrul cursurilor oferite gratuit ȋn cadrul Şcolii antreprenoriale pentru femei, ȋn perioada iulie – decembrie 2009, în centrele teritoriale AntrES: Bihor, Timiş, Arad, Maramureş, Caraş-Severin, Satu Mare.
Ȋn cadrul Galei antreprenoriatului feminin vor fi evidenţiate şi premiate Planurile de afaceri cu potenţial de a se transforma în afaceri viabile şi se vor ȋnmâna următoarele premii: Premiul I - inter-regional - 2000 lei; Premiul II - inter-regional - 1700 lei; Premiul III - inter-regional - 1500 lei; 6 premii judeţene, câte un premiu a 1000 lei pentru fiecare Centru teritorial AntrES.
La Gala antreprenoriatului feminin, vor participa absolvente ale cursurilor Şcolii antreprenoriale pentru femei propuse pentru premiere, echipa de proiect de la nivel inter-regional şi teritorial – cadre didactice şi cercetători din cele 6 universităţi partenere din Vestul României, experţi cheie ai proiectului şi, ca invitaţi speciali - d-na ing. Maria Grapini - preşedinte Asociaţia Femeilor Antreprenor din România (AFAR), membru fondator al Coaliţiei Asociaţiilor Femeilor de Afaceri din România (CAFA), respectiv d-na Otilia Driga - preşedinte Centre for Entrepreneurship and Business Research (CEBR), cercetător în cadrul Universităţii Autonome din Barcelona.
Participarea excepțională ne oferă prilejul organizării în cadrul evenimentului, înainte de premiere, a workshop-ului „Oportunităţi şi provocări pentru antreprenoriatul feminin în Vestul României”, moderatori: prof.univ.dr. Anca Dodescu – Manager de proiect AntrES, Maria Grapini – Preşedinte Asociaţia Femeilor Antreprenor din România, membru fondator al Coaliţiei Asociaţiilor Femeilor de Afaceri din România, Otilia Driga - Preşedinte Centre for Entrepreneurship and Business Research.

Manager de proiect:
prof. univ. dr. Anca Dodescu
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştinţe Economice

Despre Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice

Pentru informaţii suplimentare: www.antres.ro

conf.univ.dr. Ioana Pop Cohuţ, tel. 0770/137042, e-mail: ipop@uoradea.ro
ipop@uoradea.ro