PRACTeam - Conferinta de lansare a proiectului, Universitatea din Oradea, 10 decembrie 2010

Locul desfasurarii: Oradea, Aula Magna Universitatea din Oradea

Organizator: Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice

PRACTeam - Conferinta de lansare a proiectului, Universitatea din Oradea, 10 decembrie 2010

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri", proiect cofinanţat din Fondul Social European - „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

 

Organizarea

Conferinţei de lansare a proiectului

 

 

„Practica studenţilor economişti.

Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi

şi mediul de afaceri"

 

Conferinţa de lansare a proiectului strategic “Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”, (acronim: PRACTeam),  va avea loc, vineri, 10 decembrie 2010, începând cu ora 12.00, în Aula Magna a Universităţii din Oradea.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor economişti în perioada stagiilor de pregătire practică şi internship, realizate în cadrul unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, în vederea îmbunătăţirii inserţiei economiştilor pe piaţa muncii.

 

Proiectul se adresează următoarelor grupuri ţintă:

-        162 (54 tutori / an x 3 parteneri) - tutori de practică – angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă pentru practică cu care se vor încheia acorduri de practică;

-        1620 (180 studenţi x 3 parteneri x 3 ani de implementare a proiectului) -  studenţi din ciclul I – studii universitare de licenţă;

-        810 (90 studenţi x 3parteneri x 3 ani de implementare a proiectului) - studenţi din ciclul II – studii universitare de masterat.

La Conferinţa de lansare a proiectului vor participa oficialităţi locale, Rectorul Universităţii din Oradea - prof. univ. dr. Cornel Antal, Decanii şi membrii echipei de proiect din cele trei facultăţi partenere: Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea din Oradea, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor - Universitatea de Vest din Timişoara şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică - Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi sunt invitaţi partenerii de practică ai Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, reprezentanţii firmelor şi instituţiilor publice care sunt interesaţi să participe la proiect ca organizaţii-gazdă pentru practica studenţilor economişti, studenţii economişti interesaţi să candideze la selecţia pentru participarea la proiect, mass-media etc.

 Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro

Despre UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Pentru informaţii suplimentare: http://steconomice.uoradea.ro/practica studentilor
www.agerbihor.ro

Confirmare pana la data: 8 decembrie 2010

Participare: Intrare libera