PRACTeam - lansare proiect "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri"

Locul desfasurarii: Oradea, BihorOradea, judetul Bihor

Organizator: Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea

PRACTeam - lansare proiect

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri", proiect cofinanţat din Fondul Social European - „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoare: 19.830.198.00; Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09. 2013, Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice, Manager de proiect - Prof.univ.dr. Anca DODESCU, anunţă:

lansarea proiectului

„Practica studenţilor economişti.
Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri"

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor economişti în perioada stagiilor de pregătire practică şi internship, realizate în cadrul unui parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri, în vederea îmbunătăţirii inserţiei economiştilor pe piaţa muncii.Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea
http://steconomice.uoradea.ro
Ioana Pop Cohut

Despre UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Pentru informaţii suplimentare: http://steconomice.uoradea.ro/practica studentilor
www.agerbihor.ro

Participare: Intrare libera