Rezultatele workshop-ului: PRACTeam - PRACTICA STUDENŢILOR ECONOMIŞTI

Oradea - 12 mai 2010

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Facultatea de Stiinte Economice in parteneriat cu Asociaţia Generală a
Economiştilor din România – filiala Bihor, anunţă:

Rezultatele workshop-ului: PRACTICA STUDENŢILOR ECONOMIŞTI - Dialog şi
parteneriat pentru performanţă – PRACTeam

Workshop-ul PRACTICA STUDENŢILOR ECONOMIŞTI - Dialog şi parteneriat pentru
performanţă – PRACTeam, desfăşurat în data de 7 mai 2010, sub coordonarea
Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea în parteneriat
cu AGER – filiala Bihor, a fost organizat cu scopul încurajării unui
parteneriat activ facultate - mediul de afaceri pentru formarea viitorilor
economişti în acord cu cerinţele actuale ale pieţei muncii.

Rezultatele workshop-ului: PRACTeam - PRACTICA STUDENŢILOR ECONOMIŞTI

Tematica Workshop-ului a atins subiecte de actualitate pentru învăţământul
economic universitar, cum ar fi: noutăţi cu privire la practica
studenţilor economişti specifice programelor de licenţă şi masterat,
posibilitatea studenţilor economişti de a face practică în Germania,
Italia, Marea Britanie, Spania - pe baza parteneriatelor încheiate de
Facultatea de Ştiinţe Economice cu organizaţii din aceste ţări,
perspectiva unui viitor proiect strategic finanţat prin Fondul Social
European destinat practicii studenţilor economişti etc. Alături de cadre
didactice de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Comitetul director
AGER, filiala Bihor, au participat peste 60 de reprezentanţi ai
partenerilor de practică din domeniile: administrarea afacerilor, afaceri
internaţionale, contabilitate, finanţe, management şi marketing.

Propunerile desprinse în urma discuţiilor din cadrul workshop-ului prevăd
colaborarea mai strânsă între facultate şi mediul de afaceri pentru
optimizarea practicii studenţilor, prin adaptarea obiectivelor activităţii
de practică a studenţilor la cerinţele şi condiţiile concrete ale fiecărui
partener de practică. În acest sens, s-a propus particularizarea
Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul
programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, implicarea
studenţilor la nivelul partenerului de practică în realizarea şi
finalizarea de proiecte, monitorizarea permanentă şi evaluarea activităţii
studenţilor prin comunicarea continuă dintre coordonatorul de practică din
cadrul facultăţii şi tutorele de practică din cadrul firmei. S-a propus
organizarea a două workshop-uri cu partenerii de practică - înainte şi
după stagiul de practică al studenţilor - cu scopul optimizării
activităţii de practică, analiza posibilităţilor de prelungire a perioadei
de practică şi/sau continuarea cu stagii de internship pentru studenţii
merituoşi şi eliberarea unor certificate de practică în sprijinul
studenţilor, care se vor confrunta pe piaţa muncii cu cerinţa de a avea
experienţă la absolvirea facultăţii.

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice, Preşedinte Consiliul Director AGER,
filiala Bihor: prof. univ. dr. Anca Dodescu

Despre Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice

Pentru informaţii suplimentare: http://steconomice.uoradea.ro/practica studentilor
www.agerbihor.ro
Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice
str. Universitatii, nr. 1, Cladirea Noua,
Fax: 0259408409, tel. 0259408247
ipop@uoradea.ro