Universitatea Romano-Americana

Universitatea Romano-Americana


Descrierea companiei Universitatea Romano-Americana

Activitățile derulate în cadrul proiectului urmăresc dezvoltarea și perfecționarea programelor de studii de licență și master în domeniul economic, bazate pe competențele necesare pieței muncii în secolul XXI, precum și dezvoltarea de parteneriate active și dinamice cu mediul de afaceri (piața muncii), în scopul creșterii calității pregătirii și a oportunităților reale de angajare ale absolvenților.

Comunicate Universitatea Romano-Americana :

Vezi toate comunicatele companiei Universitatea Romano-Americana.