Armonizezarea competențelor obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii (POSDRU/156/1.2/G/134518)

BUCURESTI - 30 aprilie 2015

Comunicat tip General in Afaceri, Educatie / Cultura, Social, Stiinta / Cercetare, Cursuri

Live site

Începând cu data de 14 mai 2014, Universitatea Româno – Americană din București, în parteneriat cu Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea “Constantin Brancuși” din Târgu-Jiu, implementează proiectul cu titlul “Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională”, cod contract POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul se înscrie în Axa prioritara 1 ″Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. “Calitate în învățământul superior”, având o durată de implementare de 18 luni, în perioada 14.05.2014 – 13.11.2015.

Obiectivul general (OG) al proiectului vizează dezvoltarea programelor de licență și masterat în domeniile economie și afaceri internaționale, marketing și administrarea afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieței muncii secolului XXI.

Activitățile derulate în cadrul proiectului vizează dezvoltarea și perfecționarea programelor de studii de licență și master în domeniul economic, bazate pe compețentele necesare pieței muncii în secolul XXI, precum și dezvoltarea de parteneriate active și dinamice cu mediul de afaceri (piața muncii), în scopul creșterii calității pregătirii și a oportunităților reale de angajare a absolvenților din domeniul economic.

În această perioadă, în cadrul proiectului, se desfășoră o serie de cursuri pentru studenți, care vizează furnizarea de competențe esențiale, solicitate frecvent de mediul de afaceri. Aceste cursuri sunt susținute de invitați de prestigiu din străinătate și sunt organizate cu participarea celor doi parteneri implicați în desfășurarea activităților proiectului.

Începând cu data de 04 mai urmează să demareze modulul doi al cursului de  de limba engleză, pentru grupele de lucru, constituite în funcție de nivelul competențelor lingvistice. Grupul țintă care participă la această activitate este format din: membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi; personal implicat în dezvoltarea si managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate; personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare.

Totodată, sub egida Centrului de studii aplicative pentru antreprenoriat, afaceri internaționale și inovare (Centre for Entrepreneurship, International Business and Innovation) și a Laboratorului de cercetare, inovare și transfer de cunoștințe (New Trednds and Smart Technologies in Business Administration), ambele  organizate și susținute în cadrul proiectului, sunt proiectate și desfășurate o serie de activități menite să contribuie la atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului.

Cele trei universități partenere își propun, ca prin implementarea proiectului, să armonizeze competențele obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii.

Informații suplimentare cu privire la acest studiu si la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe pagina web a proiectului – http://spredi.rau.ro și pe contul de Facebook al proiectului https://www.facebook.com/spredi.

 

Persoană de contact: Mihail – Florin DINCĂ – Responsabil informare, promovare, diseminare, Universitatea Româno-Americană, telefon: 0765505019, e-mail: mihaiflorindinca@yahoo.com.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/universitatea-romano-americana/armonizezarea-competen-elor-ob-inute-de-absolven-ii-sistemului-de-inva-amant-superior-cu-cele-solicitate-pe-pia-a-muncii-posdru-156-1-2-g-134518