Dobândirea unor competente esențiale, solicitate frecvent de mediul de afaceri (POSDRU/156/1.2/G/134518)

BUCURESTI - 26 februarie 2015

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Stiinta / Cercetare, Cursuri

Universitatea Româno - Americană din București, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj şi Universitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu, implementează proiectul cu titlul „Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională”, cod contract POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul căruia a fost demarat un sondaj cu privire la importanța armonizării competențelor obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii, în vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă.


Warning: Illegal string offset 'html' in /var/www/html/comunicate/tmp/templates_c/5cace39557f6621ec4af4fbcc1eeba6d00118cff.file.index.html.php on line 335

Warning: Illegal string offset 'html' in /var/www/html/comunicate/tmp/templates_c/5cace39557f6621ec4af4fbcc1eeba6d00118cff.file.index.html.php on line 337
N

Începând cu data de 14 mai 2014, Universitatea Româno – Americană din București, în parteneriat cu Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea “Constantin Brancuși” din Târgu-Jiu, implementează proiectul cu titlul “Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională”, cod contract POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul se înscrie în Axa prioritara 1 ″Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. “Calitate în învățământul superior”, având o durată de implementare de 18 luni, în perioada 14.05.2014 – 13.11.2015.

Obiectivul general (OG) al proiectului vizează dezvoltarea programelor de licență și masterat în domeniile economie și afaceri internaționale, marketing și administrarea afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieței muncii secolului XXI.

Activitățile derulate în cadrul proiectului vizează dezvoltarea și perfecționarea programelor de studii de licență și master în domeniul economic, bazate pe compețentele necesare pieței muncii în secolul XXI, precum și dezvoltarea de parteneriate active și dinamice cu mediul de afaceri (piața muncii), în scopul creșterii calității pregătirii și a oportunităților reale de angajare a absolvenților din domeniul economic.

În această perioadă, în cadrul proiectului, se desfășoră un modul de curs pentru studenți, care vizează furnizarea de competențe de specialitate - „Useful Formulae and Trends for Sustainable, above Average Growth and Profitability – The Modern CEO’s Tools Post Crisis", căruia i se vor mai adăuga și alte cursuri ce vizează dobândirea unor competente esențiale, solicitate frecvent de mediul de afaceri.

Tot în această perioadă se derulează și primul modul al cursului de limba engleză, pentru trei grupe de lucru, constituite în funcție de nivelul competențelor lingvistice. Grupul țintă care participă la această activitate este format din: membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi; personal implicat în dezvoltarea si managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate; personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare.

Cele trei universități partenere își propun, ca prin implementarea proiectului, să armonizeze competențele obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii.

Informații suplimentare cu privire la acest studiu si la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe pagina web a proiectului – http://spredi.rau.ro și pe contul de Facebook al proiectului https://www.facebook.com/spredi.

 

Persoană de contact: Mihail – Florin DINCĂ – Responsabil informare, promovare, diseminare, Universitatea Româno-Americană, telefon: 0765505019, e-mail: mihaiflorindinca@yahoo.com.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/universitatea-romano-americana/dobandirea-unor-competente-esen-iale-solicitate-frecvent-de-mediul-de-afaceri-posdru-156-1-2-g-134518