"Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii", POSDRU/161/2.1/G /137369

BUCURESTI - 29 august 2014

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, IT&C, Stiinta / Cercetare, Tehnologie, HR

Live site

Proiectul, "Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii", POSDRU/161/2.1/G /137369, derulat de S.C. IPA S.A. în parteneriat cu Universitatea Politehnica București, Universitatea Româno-Americană și Asociația Centru Suport pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, în perioada mai 2014 – octombrie 2015, se află în cea de a patra lună de implementare.

În cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 360 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ în domeniile TIC, Electronică, Inginerie și Management, Administrarea Afacerilor, Informatică economică, Informatica aplicată vor fi sprijiniți în tranziția de la scoală la viața activă prin activități de consiliere și  orientare profesională.

În etapa actuală de implementare, în cadrul  activității A2 Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de consiliere, orientare şi îndrumare profesională, se elaborează materialele de consiliere profesională, necesare derulării, începând din luna octombrie 2014 a sesiunilor de consiliere şi orientare profesională de grup şi individuale.

De asemenea a fost stabilită și structura ghidului de consiliere profesională, ce va fi elaborat în cadrul proiectului, atât ca suport reflexiv suplimentar pentru studenţii care au beneficiat de consiliere profesională cât și ca exemplu de bune practici în domeniul consilierii şi orientării profesionale.

Totodată, experții din echipa de implementare derulează în parametrii asumați  activitatea A3 Dezvoltarea și implementarea unei metode interactive de învățare prin întreprinderea simulată .

Întreprinderea simulată este un instrument modern de învățare ce permite studenților să asimileze informații despre funcționarea unei entitati economice reale, să dobândească sau să dezvolte comportamente profesionale fără a-și asuma riscuri financiare.

Cea de a patra activitate a proiectului, A4 Organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de pregătire practică se află în etapa de stabilire a  procedurilor necesare pentru demararea activităților de practică profesională.

Persoanele din grupul țintă, consiliate, orientate profesional și instruite practic, își vor dezvolta aptitudinile profesionale, îmbunătățindu-și astfel inserția pe piața muncii.

Informații suplimentare legate de activităţile desfășurate în cadrul proiectului vor fi postate pe pagina web a proiectului – http://www.conprof.ro/

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/universitatea-romano-americana/un-student-consiliat-i-orientat-profesional-un-tanar-pregatit-pentru-pia-a-muncii-posdru-161-2-1-g-137369