Dezvoltarea și publicarea Standardelor Internaționale

BUCURESTI - 19 iunie 2020

Comunicat tip General in Afaceri

ISO creează documente care furnizează cerințe, specificații, orientări sau caracteristici care pot fi utilizate în mod consecvent pentru a se asigura că materialele, produsele, procesele și serviciile sunt adecvate scopului lor.

iso

iso

Aducând beneficii reale și măsurabile pentru aproape orice sector imaginabil, standardele stau la baza tehnologiei pe care ne bazăm și asigurăm calitatea pe care o așteptăm.

 

Ce sunt standardele?

Standardele internaționale fac ca lucrurile să funcționeze. Acestea oferă specificații de clasă mondială pentru produse, servicii și sisteme, pentru a asigura calitatea, siguranța și eficiența. Acestea contribuie la facilitarea comerțului internațional.
ISO a publicat 21586 standarde internaționale și documente conexe, acoperind aproape orice industrie, de la tehnologie, la siguranță alimentară, agricultură și asistență medicală. Standardele internaționale ISO influențează toată lumea, peste tot.

Încercați să obțineți certificarea? ISO nu oferă certificarea sau evaluarea conformității. Va trebui să contactați firma de consultanta pentru elaborarea documentatiei si stabilirea legaturii cu un organism extern de certificare.

Povestea standardelor ISO

Povestea ISO a început în 1946, când delegații din 25 de țări s-au întâlnit la Institutul de ingineri civili din Londra și au decis să creeze o nouă organizație internațională “pentru a facilita coordonarea internațională și unificarea standardelor industriale”. La 23 februarie 1947, noua organizație, ISO, a început oficial operațiunile.

De atunci, am publicat peste 21586 standarde internaționale care acoperă aproape toate aspectele legate de tehnologie și de producție.

Astăzi avem membri din 162 de țări și 3938 de organisme tehnice pentru a avea grijă de dezvoltarea standardelor. Mai mult de 135 de persoane lucrează cu normă întreagă pentru Secretariatul Central al ISO din Geneva, Elveția.

E totul în nume:

Deoarece “Organizația Internațională pentru Standardizare” ar avea diferite acronime în diferite limbi (IOS în limba engleză, OIN în limba franceză pentru Organizarea internațională de normalizare), fondatorii noștri au decis să-i dea forma scurtă ISO. ISO este derivat din grecescul „isos”, adică egal. Indiferent de țară, indiferent de limbă, „ISO” inseamna intotdeauna acelasi lucru.

 

ISO 9000 –Managementul calitatii

 

Familia ISO 9000 abordează diverse aspecte ale managementului calității și conține câteva dintre cele mai cunoscute standarde ISO. Standardele oferă îndrumări și instrumente pentru companiile și organizațiile care doresc să se asigure că produsele și serviciile lor respectă în mod consecvent cerințele clienților și că este îmbunătățită în mod constant calitatea.

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 stabilește criteriile pentru un sistem de management al calității și este singurul standard din familie care poate fi certificat (deși acest lucru nu este o cerință). Poate fi folosit de orice organizație, mare sau mică, indiferent de domeniul său de activitate. De fapt, există peste un milion de companii și organizații din peste 170 de țări certificate cu ISO 9001. Acest standard se bazează pe o serie de principii de management al calității, punand accentul puternic pe clienți, motivația și implicarea managementului de vârf, abordarea procesului și îmbunătățirea continuă. Utilizarea standardului ISO 9001: 2015 ajută la asigurarea clienților de a obține produse și servicii de calitate, care, la rândul lor, oferă multe beneficii pentru afaceri. Sistemele de management al calității ISO 9001, standardele mondiale de management al calității, au fost revizuite.

De ce a fost revizuit ISO 9001?

Toate standardele ISO sunt revizuite la fiecare cinci ani pentru a stabili dacă este necesară o revizuire actuală și relevantă pentru piață. ISO 9001: 2015 este conceput pentru a răspunde ultimelor tendințe și pentru a fi compatibil cu alte sisteme de management precum ISO 14001.

Care sunt principalele modificări ale standardului?

Noua versiune urmează o nouă structură de nivel superior, pentru a fi mai ușor de folosit împreună cu alte standarde ale sistemului de management, cu o importanță sporită acordată riscului.
Mai multe informații despre modificări:

 

Ultima ediție a standardului ISO 9001, standardul ISO al sistemelor de management al calității, tocmai a fost publicată. Aceasta încheie peste trei ani de lucrări de revizuire de către experți din aproape 95 de țări participante și observatoare pentru a aduce standardul la curent cu nevoile moderne.Cu peste 1.1 milioane de certificate eliberate în întreaga lume, ISO 9001 ajută organizațiile să demonstreze clienților că pot oferi produse și servicii de o calitate constantă. De asemenea, acționează ca un instrument pentru eficientizarea proceselor și pentru a le face mai eficiente la ceea ce fac. În calitate de secretar general al ISO, Kevin McKinley explică: “ISO 9001 permite organizațiilor să se adapteze la o lume în schimbare. Îmbunătățește capacitatea unei organizații de a-și satisface clienții și oferă o bază coerentă pentru creștere și succes susținut. “Ediția din 2015 prezintă modificări importante, pe care Nigel Croft, președintele subcomitetului ISO care a elaborat și revizuit standardul, se referă la un proces “mai degrabă evolutiv decât revoluționar”. “Aducem ferm ISO 9001 în secolul 21. Versiunile anterioare ale standardului ISO 9001 au fost destul de prescriptive, cu multe cerințe pentru procedurile și înregistrările documentate. În edițiile din 2000 și 2008, ne-am concentrat mai mult pe gestionarea proceselor și mai puțin pe documentație.
“Am trecut acum un pas mai departe, iar ISO 9001: 2015 este chiar mai puțin prescriptiv decât predecesorul său, concentrându-se în schimb pe performanță. Am realizat acest lucru combinând abordarea procesului cu gândirea bazată pe riscuri și angajând ciclul Plan-Do-Check-Act la toate nivelele organizației.“
Știind că organizațiile de astăzi vor avea mai multe standarde de management, am proiectat versiunea 2015 pentru a fi ușor integrate cu alte sisteme de management. Noua versiune oferă, de asemenea, o bază solidă pentru standardele de calitate sectoriale (industria auto, industria aerospațială, industria medicală etc.) și ia în considerare nevoile autorităților de reglementare “.
Pe măsură ce standardul mult așteptat apare, Kevin McKinley conchide: “Lumea s-a schimbat și această revizuire a fost necesară pentru a reflecta acest lucru. Tehnologia determină creșterea așteptărilor clienților și a întreprinderilor. Barierele în calea comerțului au scăzut din cauza tarifelor mai mici, dar și din cauza unor instrumente strategice precum standardele internaționale. Vedem o tendință spre lanțuri de aprovizionare globale mai complexe care necesită acțiuni integrate. De aceea, organizațiile trebuie să adopte noi metode, iar standardele noastre de management al calității trebuie să țină pasul cu aceste așteptări. Sunt încrezător că ediția din 2015 a ISO 9001 îi poate ajuta să realizeze acest lucru “.Standardul a fost elaborat de ISO / TC 176 / SC 2, al cărui secretariat este deținut de BSI, membru ISO pentru Regatul Unit. “Acesta este un comitet foarte important pentru ISO,” spune Kevin, “unul care a condus calea în termeni de relevanță globală, impact și utilizare. Mulțumesc experților pentru efortul lor dur. “ISO 9001: 2015 înlocuiește edițiile anterioare, iar organismele de certificare vor avea până la trei ani pentru a migra certificatele la noua versiune.
ISO 9000, care stabilește conceptele și limba folosită în cadrul familiei de standarde ISO 9000, a fost, de asemenea, revizuită și este disponibilă o nouă ediție.

Sunt certificat ISO 9001: 2008. Ce înseamnă asta pentru mine?

Organizațiilor li se acordă o perioadă de tranziție de trei ani după publicarea revizuirii pentru a migra sistemul de management al calității la noua ediție a standardului.


Familia ISO 14000 – Managementul mediului

Familia standardelor ISO 14000 oferă instrumente practice companiilor și organizațiilor de toate felurile care doresc să-și gestioneze responsabilitățile de mediu.ISO 14001: 2015 și standardele sale de sprijin, cum ar fi ISO 14006: 2011, se concentrează asupra sistemelor de mediu pentru a realiza acest lucru. Celelalte standarde din familie se concentrează pe abordări specifice cum ar fi auditurile, comunicările, etichetarea și analiza ciclului de viață, precum și provocările legate de mediu cum ar fi schimbările climatice.

Familia de standarde ISO 14000 este dezvoltată de Comitetul tehnic ISO ISO / TC 207 și de diferitele sale subcomitete.

ISO 14001:2015

ISO 14001: 2015 stabilește criteriile pentru un sistem de management de mediu și poate fi certificat. Elaborează un cadru pe care o companie sau o organizație îl poate urma pentru a crea un sistem eficace de management de mediu. Poate fi folosit de orice organizație indiferent de activitatea sau sectorul său.Utilizarea standardului ISO 14001: 2015 poate asigura managementului companiei și angajaților, precum și actorilor externi, asigurarea că impactul asupra mediului este măsurat și îmbunătățit.

 

Aflați mai multe despre beneficiile standardului ISO 14001: 2015

ISO 14001 este un standard acceptat la nivel internațional care stabilește cerințele pentru un sistem de management de mediu. Aceasta ajută organizațiile să-și îmbunătățească performanțele de mediu prin utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea deșeurilor, câștigând un avantaj competitiv și încrederea părților interesate.Ce este un sistem de management de mediu? Un sistem de management de mediu ajută organizațiile să identifice, să gestioneze, să monitorizeze și să controleze problemele lor de mediu într-o manieră “holistică”. Alte standarde ISO care examinează diferite tipuri de sisteme de management, cum ar fi ISO 9001 pentru managementul calității și ISO 45001 pentru sănătatea și securitatea ocupațională, toate utilizează o structură HighLevel. Acest lucru înseamnă că ISO 14001 poate fi integrat cu ușurință în orice sistem de management ISO existent.ISO 14001 este potrivit pentru organizații de toate tipurile și dimensiunile, fie ele private, non-profit sau guvernamentale. ISO 14001 cere ca o organizație să ia în considerare toate aspectele legate de mediu, relevante pentru operațiunile sale, cum ar fi poluarea aerului, problemele legate de apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, contaminarea solului, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, utilizarea și eficiența resurselor. La fel ca toate standardele sistemului de management ISO, ISO 14001 include necesitatea îmbunătățirii continue a sistemelor unei organizații și abordarea problemelor de mediu. Standardul a fost recent revizuit, cu îmbunătățiri majore, cum ar fi sporirea importanței managementului de mediu în cadrul proceselor de planificare strategică ale organizației, contribuția mai mare din partea conducerii și un angajament mai puternic față de inițiativele proactive care promovează performanța ecologică.Ce beneficii va aduce întreprinderii sau organizației mele? Există multe motive pentru care o organizație ar trebui să adopte o abordare strategică pentru a-și îmbunătăți performanțele de mediu. Utilizatorii standardului au raportat că ISO 14001 ajută la:

     Demonstrarea conformității cu cerințele legale și regulamente actuale și viitoareCreșterea implicării conducerii și implicarea angajațilorÎmbunătățiți reputația companiei și încrederea părților interesate prin comunicarea strategicăRealizarea obiectivelor strategice de afaceri prin integrarea aspectelor de mediu în managementul afacerilorFurnizați un avantaj competitiv și financiar prin îmbunătățirea eficienței și reducerea costurilorÎncurajați performanțele de mediu mai bune ale furnizorilor prin integrarea acestora în sistemele de afaceri ale organizației
    Încurajați performanțele de mediu mai bune ale furnizorilor. ISO nu efectuează certificarea.Ar trebui să fiu certificat ISO 14001? Certificarea acreditată conform ISO 14001 nu este o cerință și organizațiile pot profita de multe dintre beneficiile utilizării standardului fără a trece prin procesul de certificare acreditat. Cu toate acestea, certificarea de către terți – în cazul în care un organism independent de certificare auditează practicile dumneavoastra față de cerințele standardului – este o modalitate de a semnala cumpărătorilor, clienților, furnizorilor și altor părți interesate că ați implementat corect standardul. Mai mult, pentru unele organizații, acestea arată modul în care îndeplinesc cerințele de reglementare sau contractuale. Deși elaborăm și publicăm standarde, ISO nu efectuează certificarea. Pentru mai multe informații despre procesul de certificare și despre găsirea unui organism de certificare, nu ezitati sa ne contactati.

Există peste 300.000 de certificări ISO 14001 în 171 de țări din întreaga lume.