Curs acreditat ANC Expert accesare fonduri structurale, Brasov, 10-16 martie 2014

Locul desfasurarii: Sala de curs Versus Project, Brasov

Organizator: Versus Project

Curs acreditat ANC Expert accesare fonduri structurale, Brasov, 10-16 martie 2014

Versus Project Brasov– furnizor autorizat de formare profesională, vă invită la cursul autorizat CNFPA de Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene (cod COR 242213) care se adresează tuturor organizaţiilor, instituţiilor sau companiilor private care doresc accesarea unei finanţări din Fonduri Structurale, de Coeziune sau orice finanţare europeană prin intermediul personalului propriu.

 

Obiectivul cursului: După absolvirea acestei sesiuni de formare, participanţii îşi vor dezvolta abilităţile şi competenţele necesare pentru identificarea, accesarea, scrierea, derularea şi implementarea unui proiect de succes.

 

În urma absolvirii acestui curs , participanţii vor obtine competenţe/abilităţi generale si specifice cu privire la:

 

  1. 1.       Competenţa de a învăţa

(Identificarea propriilor nevoi de perfecţionare, Stabilirea formelor şi metodelor de perfecţionare, Managementul propriei persoane, Importanţa şi necesitatea perfecţionării permanente)

  1. 2.       Competenţe sociale

(Conceptul de comunicare, Elementele procesului de comunicare, Tipuri de comunicare, Comunicarea verbală, Comunicarea nonverbală, Strategii de optimizare a comunicării verbale şi nonverbale, Barierele comunicării)

  1. 3.       Competenţe informatice

(Site-uri dedicate fondurilor structurale şi de coeziune europene, Proceduri de înregistrare şi gestionare a contului, Căutarea ştirilor şi informaţiilor de interes, Completarea şi transmiterea electronică a unei cereri de finanţare)

  1. 4.       Menţinerea unor relaţii de muncă eficace

(Relaţii de muncă în echipă şi grup, Etapele formării echipei, Rolurile în cadrul echipei, Implicare şi cooperare în cadrul echipei, Autoritatea de Management)

  1. 5.       Pregătirea elaborării proiectului

(Identificarea nevoilor, Contextul european, Planul Naţional de Dezvoltare, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, Finanţarea nerambursabilă, Instrumente Strucutrale, Programe Operaţionale, Axe Prioritare, Domenii majore de intervenţie, Finanţări disponibile, Ideea de proiect)

  1. 6.       Documentarea în vederea realizării proiectului

(Cadrul legislativ din domeniul proiectului, Ghidul Solicitantului, Condiţii Generale, Condiţii Specifice, Context şi obiective, Criterii de eligibilitate, Condiţii tehnice, operaţionale şi financiare, Criterii de evaluare şi selecţie, Formularul cererii de finanţare, Documente anexe)

  1. 7.       Stabilirea parteneriatelor

(Necesarul de parteneriat, Tipuri de parteneri, Eligibilitatea partenerilor, Expertiza partenerilor, Condiţii de asociere, Rolul partenerilor, Echipa de proiect, Acordul de parteneriat)

  1. 8.       Elaborarea proiectului

(Contextul proiectului, Identificarea problemei, Justificarea proiectului, Scopul şi obiectivele proiectului, Beneficiarii proiectului, Activităţile proiectului, Metodologia de implementare, Durata şi planul proiectului, Resursele alocate, Managementul proiectului, Modalităţi de evaluare internă, Sustenabilitatea proiectului, Obiective orizontale, Rezultatele anticipate, Indicatori, Impactul proiectului, Matricea cadrului logic, Bugetul proiectului)

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, în urma căruia participanţii vor obtine un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei.

Data:   10  - 16 martie  2014.

Termen limită de aplicare:  25 februarie 2014.

Loc de desfăşurare: Brasov, str. Traian, nr. 25

*Inscrierile se vor face în limita locurilor disponibile şi de aceea ele se pot finaliza înaintea expirării termenului limită!

Preţ: 650 lei / persoană. Preţul include: taxa de înscriere (100 lei), taxa de participare, suport de curs, fişe de lucru, pauzele de cafea, asigurare locaţie, cheltuielile de examinare, echipamente şi formatori.

Ofertă specială:

Pentru două sau mai multe persoane înscrise la curs aparţinând aceleiaşi instituţii, preţul cursului este 550 lei / persoană. In acest caz, se va întocmi o singură factura, pe numele instituţiei, pentru toate persoanele participante la curs.

Condiţii de înscriere: absolvenţi studii superioare cu diplomă de licenţă, disponibilitate de a participa la cel putin 80% din programul zilnic al cursurilor.

Inscrierea presupune:

1. Solicitarea / completarea si transmiterea formularului de inscriere la adresa:

office@versusproject.ro.

2. Achitarea taxei de inscriere (100 lei / persoana)

3. Transmiterea unei copii de buletin la adresa: office@versusproject.ro

Dosarul complet al cursantului cuprinde:

1. Formularul de inscriere completat si semnat

2. Copie dupa buletin

3. Copie dupa diploma de licenta

4. Copie dupa certificatul de casatorie (pentru doamne, unde este cazul)

Informatii suplimentare: 0756 463105, secretariat

Despre VERSUS PROJECT

Furnizor autorizat de formare profesionala

Confirmare pana la data: 10 martie 2014

Participare: Taxa de participare

Taguri: cursfonduriexperteuropeneaccesare