Curs acreditat ANC Expert achizitii publice, Brasov, 10-16 martie 2014

Locul desfasurarii: Sala de curs Versus Project, Brasov

Organizator: Versus Project

Curs acreditat ANC Expert achizitii publice, Brasov, 10-16 martie 2014

Versus Project Brasov– furnizor autorizat de formare profesionala, va invita la cursul autorizat CNFPA de Expert Achizitii Publice (cod COR 214946), care se adreseaza tuturor organizatiilor, institutiilor sau companiilor private care deruleaza o finantare sau doresc accesarea unei finantari din bani publici (bugetul Uniunii Europene sau bugetul de stat al Romaniei) si pentru care achizitia publica reprezinta un element obligatoriu si de maxima importanta.

 

Obiectivul cursului: dupa absolvirea acestei sesiuni de formare, participantii isi vor dezvolta abilitatile de a derula o procedura de achizitii publice corecta.

 

În urma absolvirii acestui curs , participanţii vor obtine competenţe/abilităţi generale si specifice cu privire la:

1. Comunicarea interpersonală

2. Perfecţionarea pregătirii profesionale

3. Utilizarea calculatorului: Sistemul Electronic de Achiziţii Publice - SEAP, Norme şi proceduri de utilizare şi securitate ale SEAP, Cerinţele impuse de SEAP, Procedura de înregistrare în sistem, Gestionarea contului, Certificatul digital, Procedurile de licitaţie electronică

4. Coordonarea muncii în echipă

5. Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire: Negociatorul, Tehnici de negociere, Rolul şi contribuţia echipei de negociere, Negocierea competitivă, Negocierea cu o singură sursă

6. Elaborarea documentelor de specialitate: Anunţul de intenţie, Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, Informaţii generale, Fişa de date a achiziţiei, Caietul de sarcini, Formularele, Contractul

7. Analizarea legislaţiei specifice aplicabile: Autorităţile care reglementează şi monitorizează domeniul achiziţiilor publice, Directivele Parlamentului European în domeniul achiziţiilor publice, Principiile achiziţiilor publice, Actele normative din domeniul achiziţiilor publice, Norme metodologice de aplicare a legislaţiei achiziţiilor publice, Domenii de aplicare şi excepţii

8. Acordarea consultanţei de specialitate: Identificarea nevoilor de consultanţă, Achiziţiile publice în cadrul organizaţiei, Identificarea problemelor, Clarificarea problemelor, Diseminarea rezultatelor

9. Planificarea achiziţiilor publice: Procesul de achiziţii publice, Proceduri de achiziţii publice, Autoritatea Contractantă, Ofertantul, Identificarea priorităţilor şi riscurilor, Proceduri de atribuire, Programul anual de achiziţii publice, Calendarul achiziţiilor publice

10. Derularea procedurilor de atribuire: Anunţul de participare, Reguli de participare, Cupărare directă, Cerere de ofertă, Licitaţia deschisă, Licitaţia restânsă, Dialogul competitiv, Negocierea, Concursul de soluţii, Deschiderea ofertelor, Evaluarea ofertelor, Stabilirea ofertei câştigătoare

11. Finalizarea procedurilor de atribuire: Raportul de evaluare, Încheierea contractul de achiziţii publice, Conflictul de interese, Căi de atac, Soluţionarea contestaţiilor, Managementul contractului

 

 

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, in urma caruia participantii vor obtine un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovatiei.

Data: 10 – 16 martie 2014.

Termen limita de aplicare: 25 februarie 2014.

Loc de desfasurare: Brasov, str. Traian, nr. 25

*Inscrierile se vor face in limita locurilor disponibile si de aceea ele se pot finaliza inaintea expirarii termenului limita

Pret: 650 lei / persoana. Pretul include: taxa de inscriere (100 lei), taxa de participare, suport de curs, fise de lucru, pauzele de cafea, asigurare locatie, cheltuielile de examinare, echipamente si formatori.

Oferta speciala:

Pentru doua sau mai multe persoane inscrise la curs apartinand aceleiasi institutii, pretul cursului este 550 lei / persoana. In acest caz, se va intocmi o singura factura, pe numele institutiei, pentru toate persoanele participante la curs.

Conditii de inscriere: absolventi studii superioare cu diploma de licenta, disponibilitate de a participa la cel putin 80% din programul zilnic al cursurilor.

Inscrierea presupune:

1. Solicitarea / completarea si transmiterea formularului de inscriere la adresa:

office@versusproject.ro.

2. Achitarea taxei de inscriere (100 lei / persoana)

3. Transmiterea unei copii de buletin la adresa: office@versusproject.ro

Dosarul complet al cursantului cuprinde:

1. Formularul de inscriere completat si semnat

2. Copie dupa buletin

3. Copie dupa diploma de licenta

4. Copie dupa certificatul de casatorie (pentru doamne, unde este cazul)

5. Contract de formare profesionala semnat de ambele parti

Despre VERSUS PROJECT

Furnizor autorizat de formare profesionala

Confirmare pana la data: 10 martie 2014

Participare: Taxa de participare

Taguri: cursexpertachizitiipublic