Curs acreditat CNFPA Inspector resurse umane, 4-10 decembrie 2012

Locul desfasurarii: Sala de curs Versus Project, Brasov, Str.Traian,nr.25

Organizator: Versus Project

Curs acreditat CNFPA Inspector resurse umane, 4-10 decembrie 2012

Versus Project Brasov– furnizor autorizat de formare profesionala, va invita la cursul autorizat CNFPA de Inspector Resurse Umane (cod COR 333304), care se adreseaza  tuturor  persoanelor  interesate  de  specializare  in  acest  domeniu,  dar  si persoanelor  care  nu          beneficiaza  de  o  experienta  anterioara  si  doresc  certificarea competentelor de Inspector Resurse Umane. 

În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor obtine competenţe generale si specificecu privire la:

 1. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului (Identificarea şi întocmirea documentelor de evidenţă a personalului, Întocmirea documentelor statistice centralizatoare, Gestionarea şi arhivarea documentelor)

2. Organizarea recrutării şi selecţiei personalului

(Necesarul de personal, Mesajul de recrutare, Baza de date pentru recrutare, Selecţiapersonalului)

 3. Întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat, REVISAL (Legislaţie, Carnetele de muncă, operare, păstrare, REVISAL, instalare aplicaţie, prelucrare date, transmitere către ITM)

4. Întocmirea dosarului de pensionare(Documentele necesare pensionării, Întocmirea dosarului)

5. Întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat

(Calcularea salariilor, Calcularea obligaţiilor de plată ale societăţii si declaraţia unică, Transmiterea statului de plată)

6. Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat (Calcularea obligaţiilor, Întocmirea, Depunerea)

7. Lucrul în echipă(Etapele formării echipei, Rolurile în cadrul echipei, Implicare şi cooperare în cadrul echipei,Echipa de succes)

 8. Dezvoltarea profesională(Identificarea nevoilor de perfecţionare, Stabilirea formelor şi metodelor de perfecţionare, Managementul propriei persoane, Importanţa şi necesitatea perfecţionării permanente)

9. Oferirea informaţiilor privind problemele personal(Identificarea problemelor, Oferirea informaţiilor) 

10. Planificarea activităţii proprii(Modalităţi de lucru, Organizarea programului de activităţi)

 11. Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul (Bazele de date, Înregistrarea, Operarea, Modificarea datelor)

Tematica:

1. Recrutarea si selectia personalului

2. Relatiile de munca

3. Legislatia in domeniu

4. Codul muncii

5. Zilierii 

6. REVISAL

7. Documente de evidenta a personalului

8. Salarizarea si statele de plata

9. Sistemul public de pensii si asigurari sociale 

10. Munca in echipa

11. Rezolvarea problemelor de personal

12. Planificarea activitatii

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, in urma caruia participantii vor obtine un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovatiei.

 Data: 4 – 10 decembrie 2012.

Termen limita de aplicare: 20 noiembrie 2012.

Loc de desfasurare:Brasov, str. Traian, nr. 25

*Inscrierile se vor face in limita locurilor disponibile si de aceea ele se pot finaliza inaintea expirarii termenului limita

Pret: 550 lei / persoana. Pretul include: taxa de inscriere (100 lei), taxa de participare, suport de curs, fise de lucru, pauzele de cafea, asigurare locatie, cheltuielile de examinare, echipamente si formatori.

Oferta speciala:

Pentru doua sau mai multe persoane inscrise la curs apartinand aceleiasi institutii, pretul cursului este 450 lei / persoana. In acest caz, se va intocmi o singura factura, pe numele institutiei, pentru toate persoanele participante la curs.

 

Conditii de inscriere: absolventi studii liceale cu diploma de bacalaureat, disponibilitate de a participa la cel putin 80% din programul zilnic al cursurilor.

 

Inscrierea presupune:

1. Solicitarea / completarea si transmiterea formularului de inscriere la adresa:office@versusproject.ro.

2. Achitarea taxei de inscriere (100 lei / persoana)

3. Transmiterea unei copii de buletin la adresa: office@versusproject.ro

 

Dosarul complet al cursantului cuprinde:

1. Formularul de inscriere completat si semnat

2. Copie dupa buletin

3. Copie dupa diploma de bacalaureat 

4. Copie dupa certificatul de casatorie (pentru doamne, unde este cazul)

5. Contract de formare profesionala semnat de ambele parti

 

Informatii suplimentare: 0756 463105, secretariat

Despre VERSUS PROJECT

Furnizor autorizat de formare profesionala

Confirmare pana la data: 4 decembrie 2012

Participare: Taxa de participare