COMUNICAT cu privire la inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar al VITAS IFN SA

Timisoara - 16 august 2018

Comunicat tip General in Finante / Contabilitate

“VITAS INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ” SA, persoană juridică română cu sediul social în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr. 34, et. 2, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J35/220/2006, CUI 18322807, Capital social subscris și vărsat de 12.600.000 lei, înregistrată în Registrul General al BNR la poziția RG-PJR-36-110119 din 17.05.2007 și în Registrul Special al BNR la poziția RS- PJR-36-110078 din 09.11.2017, în considerarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr.537/2014 și ale legii 162 din 2017,

a decis inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar pentru anul financiar 2018, în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și stabilirea duratei contractului de audit financiar.

Scopul acestui Comunicat este de a invita potențialii candidați să depună ofertele în vederea selecției firmei ce va fi recomandată Adunării Generale a Acționarilor “VITAS INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ” SA în vederea numirii.

Procesul de selecție va fi coordonat de către Comitetul de Audit.

Fiecare auditor participant trebuie să depună o ofertă scrisă în care vor fi prezentate abilitățile, elementele cheie ale serviciilor și echipei, precum și onorariul propus. Fiecare participant va suporta costurile asociate depunerii ofertei.

La procesul de selecție pot participa exclusiv auditori financiari agreaţi de Banca Naţională a României, conform Normelor acesteia.

Mai multe detalii asupra informațiilor/documentelor care trebuie incluse în ofertele scrise ale firmelor participante sunt prezentate în Anexa la prezentul comunicat.

Ofertele vor fi depuse începând cu data de 17.08.2018, ora 9.00, până la data de 30.08.2018, ora 12.00, la sediul societății - Timisoara, Str. Simion Bărnuțiu  nr. 34, et. 2, jud. Timiș, sau pe adresa de e-mail: audit@vitasromania.ro 

Nu se vor accepta modificări ulterioare ale ofertelor.

Ofertele depuse cu întârziere vor fi respinse.

Comitetul de audit va analiza ofertele depuse în funcție de criteriile profesionale necesare și va selecta cea mai bună ofertă. Oferta selectată va fi recomandată Consiliului de administrație al Acționarilor “VITAS INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ” SA după  care va fi supus numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Alte informații si/sau clarificări suplimentare pot fi obținute prin solicitare scrisa transmisa pana la data de 23.08.2018, ora 16, către “VITAS INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ” SA, la adresa de email: audit@vitasromania.ro. Data limita de transmiterea a răspunsurilor la solicitări este 24.08.2018, ora 16.

“VITAS INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ” SA