Ministerul Fondurilor Externe WARD ASHBY STUDIO

NEET NO MORE
Editeaza sloganul comunicatului
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor Neets in societate

Rezultate Finalizare Proiect „NEET TO MORE” 154951

BUCURESTI - 28 decembrie 2023

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L., in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu S.C. GRANT BOX CONSULTING S.R.L. a implementat proiectul „Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor Neets în societate –NEET NO MORE”, SMIS 154910. Proiectul s-a desfășurat în regiunea Sud Muntenia pe o perioada de 18 luni, respectiv intre data de 14.07.2022 si data de 31.12.2023.

S.C. WARD ASHBY STUDIO S.R.L., in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu S.C. GRANT BOX CONSULTING S.R.L. a implementat proiectul „Dezvoltarea Economiei din regiunea Sud Muntenia prin implicarea tinerilor Neets în societate –NEET NO MORE”,  SMIS 154910. Proiectul s-a desfășurat în regiunea Sud Muntenia pe o perioada de 18 luni, respectiv intre data de 14.07.2022 si data de 31.12.2023.

Proiectul „NEET TO MORE” a oferit mediere pe piața muncii, formare profesională și antreprenorială.

Rezultatele proiectului „NEET TO MORE” – cod SMIS 154910 în cifre:

    108 tineri NEETs B, C și D au obținut certificate de calificare de operator introducere validare și prelucrare date.
    371 tineri NEETs A, B, C și D au primit program de mediere pe piața muncii;
    13 tineri NEEts nivel de ocupabilitate A mentorat, consiliere în vederea dezvoltării unor afaceri și acordarea de micro granturi de 25.000 euro

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a constat în dezvoltarea și implementarea unui ansamblu de măsuri si acțiuni concrete privind creșterea nivelului de ocupare si îmbunătățirea competentelor al grupului țintă:

Toți tinerii din grupul țintă au avut vârsta cuprinsa intre 16-29 ani , Au domiciliul sau reședință in regiunea Sud Muntenia, regiune de dezvoltare eligibila de dezvoltare a  proiectului, Nu au fost ocupați pe piața muncii, Nu au urmat nicio forma de educație sau formare, nu au beneficiat de finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU. Au fost înregistrați, informați, consiliați și profilați in prealabil de către SPO din regiunile vizate;Au fost de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) in toate fazele de implementare ale proiectului.

Valoarea totala a contractului de finanțare a fost de 4.932.354,95 lei din care finanțarea nerambursabila totala a fost de 4.649.695,09 lei echivalentă cu 96,93 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 1 „ Inițiativa locuri de munca pentru tineri” /Operațiune compozita OS. 1.1, 1.2.

Date de contact:

WARD ASHBY STUDIO S.R.L.

Adresa: Aleea Erou Ion Calin nr. 4, sector 2, București

Email: office @goodstory.ro

Telefon: 0727 811 981

Despre Ward Ashby Studio SRL

GoodStory pornește de la crezul că succesul unui business este datorat în cea mai mare parte echipei sale. Prin urmare, de mai bine de 10 ani, specialiștii și trainerii noștri contribuie la dezvoltarea organizațiilor prin dezvoltarea echipelor din spatele lor.

Suntem strategi cu experiență de business, ne place să gândim outside the box și să explorăm limitele. Construim strategii neconvenționale cu idei personalizate pentru fiecare partener în parte, astfel încât să asigurăm dezvoltarea continuă a echipelor și, implicit, a businessului.

Împreună cu clienții noștri facem toate aceste lucruri prin instrumente de evaluare (centre de evaluare și dezvoltare), cursuri și workshopuri dedicate echipelor, asigurăm experiențe noi de learning & development astfel încât echipele clienților noștri să evolueze continuu, oferim consiliere în carieră și coaching astfel încât echipele clienților noștri să ocupe pozițiile care îi motivează și îi provoacă să-și depășească propriile limite.
Contribuim la creșterea engagementului față de brandul clientului cu evenimente corporate personalizate, cu teambuildinguri care unesc echipele.

Taguri: #goodstory
Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ward-ashby-studio-srl/rezultate-finalizare-proiect-neet-to-more-154951