World Vision Romania

World Vision Romania


Descrierea companiei World Vision Romania


World Vision România desfăşoară proiecte adresate copiilor cu dizabilităţi şi părinţilor acestora în Bucureşti, sector 5, în judeţele Dolj şi Vâlcea şi la Cernavodă, în judeţul Constanţa. Serviciile oferite copiilor cu dizabilităţi au drept obiectiv intervenţia timpurie la copilul cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor de recuperare sau ameliorare a dizabilităţii, integrarea copilului cu dizabilităţi în grădiniţele şi şcolile publice de masă, sprijinirea şi consilierea părinţilor şi oferirea de training cadrelor didactice pentru a şti cum să lucreze cu diferite tipuri de deficienţe, în cazul integrării copiilor cu dizabilităţi în sistemul educaţional de masă. Numai în anul 2008, WVR sprijinit un număr de 130 de copii cu dizabilităţi şi a contribuit la integrarea a 20 de copii în învăţământul de masă.


Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC – www.copii.ro) asigură protecţia drepturilor tuturor copiilor români din ţară şi străinătate prin intervenţia, în condiţiile legii, în procedurile administrative şi judiciare privind respectarea şi promovarea drepturilor copilului.

ANPDC s-a constituit la 1 ianuarie 2005 şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Autoritatea nu are structuri subordonate în teritoriu. Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului funcţionează în subordinea consiliilor judeţene, respectiv ale consiliilor locale ale municipiului Bucureşti.


Comunicate World Vision Romania :

Vezi toate comunicatele companiei World Vision Romania.