GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU XPX GROUP S.R.L

Cluj - Napoca - 1 aprilie 2021

Comunicat tip General in Afaceri

S.C. XPX GROUP S.R.L. cu sediul în judeţul Cluj, localitatea Municipiul Cluj-Napoca, strada Fabricii de Zahar, nr. 65-69, derulează, începând cu data de 01.04.2021 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU XPX GROUP S.R.L.”, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-3833 din 25-03-2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CLUJ-NAPOCA.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 440.697,02 lei, grant 383.199,15, iar valoarea co-finanțării este de 57.479,8725 lei.

Locatia de implementare este situata in localitatea Municipiul Cluj-Napoca, strada Fabricii de Zahar, nr. 65-69, cod poştal 400572.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare. Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau după caz, suplimentarea numărului de salariați înscrişi în cererea de finanţare, pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data acordării ajutorului de stat.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la sediul social al XPX GROUP S.R.L. din localitatea Municipiul Cluj-Napoca, strada Fabricii de Zahar, nr. 65-69, cod poştal 400572, persoană de contact Adrian Filip, Administrator, prin e-mail la adrian.filip@xpxgroup.ro.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/xpx-group/grant-capital-de-lucru-pentru-xpx-group-s-r-l