.

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive
Investitii in activitati productive si eficientizarea energetica a societatii YOCHANA HAUS SRL

Finalizare proiect ” Investitii in activitati productive si eficientizarea energetica a societatii YOCHANA HAUS SRL”

Bunesti - 29 noiembrie 2023

Comunicat tip General in HoReCa

Proiectul cu titlul „Investitii in activitati productive si eficientizarea energetica a societatii YOCHANA HAUS SRL” finanțat prin Actiunea 4.1.1. Investitii in activitati productive este implementat de catre YOCHANA HAUS SRL si are urmatoarele obiective:

Titlul proiectului: Investitii in activitati productive si eficientizarea energetica a societatii YOCHANA HAUS SRL

Numele beneficiarului: YOCHANA HAUS SRL

Numele programului: Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

Numele Autoritatii de Management: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene 

Valoarea totala a proiectului: 2.080.253,78 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 1,257,163.35 lei

Data inceperii implementarii proiectului: 15.05.2023 

Data finalizarii implementarii proiectului: 31.12.2023

Cod SMIS: 161373

Locatia de implementare: Sat Buneşti, Comuna Mintiu Gherlii, Nr. 310A, Judet Cluj

 

Proiectul cu titlul „Investitii in activitati productive si eficientizarea energetica a societatii YOCHANA HAUS SRL” finanțat prin Actiunea 4.1.1. Investitii in activitati productive este implementat de catre YOCHANA HAUS SRL si are urmatoarele obiective:

 

Obiectivul specific al proiectului este consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

 

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investitii initiale in cadrul firmei YOCHANA HAUS SRL prin extinderea capacitatii unei unitati existente, prin achizitie de echipamente noi si performante.

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Extinderea si imbunatatirea serviciilor de servire a mesei, ale societatii YOCHANA HAUS SRL prin achizitia de echipamente noi si performante in perioada de implementare a proiectului.

2. Dezvoltarea in cadrul firmei a componentei verzi in procent de minim 20% din bugetul proiectului in vederea prestarii serviciilor de servire a mesei, prin achizitia unei pompe de caldura care va eficientiza semnificativ locatia de implementare. 

3. Consolidarea pozitiei pe piata a firmei prin retehnologizare si astfel asumarea cresterii competitivitatii muncii in anul 3 de durabilitate cu peste 15%.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1.

 

 

Date de contact beneficiar:

Persoana de contact:

Pop Cornelia

Tel.: 0755347528

Email: fario.restaurant@gmail.com

 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/yochana-haus-srl/finalizare-proiect-investitii-in-activitati-productive-si-eficientizarea-energetica-a-societatii-yochana-haus-srl