Finalizare proiect S.C. YourSubstitute S.R.L.

Iasi - 27 decembrie 2023

Comunicat tip General in Tehnologie

S.C. YOURSUBSTITUTE S.R.L., cu sediul în Mun. Iași, Calea CHIŞINĂULUI, Nr. 29, a implementat in perioada 29.12.2022 – 27.12.2023 proiectul cu titlul “Sistem de management al clădirilor cu consum de energie aproape zero NZEB prin intermediul unui sistem de asistență tehnica prin flux video documentat” Cod SMIS 2014+ 156482, în baza contractului de finanțare Nr.1/1.2.1 C ap.2/29.12.2022 încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de Organism Intermediar.

Sigle

Sigle


Valoarea totală a proiectului este de 1.219.277,28 lei, din care asistența financiară nerambursabilă de 985.114,80 lei, cofinanțare eligibilă Beneficiar de 109.457,20 lei și valoarea neeligibilă inclusiv TVA de 124.705,28 lei.

Proiectul s-a implementat în Municipiul Iași, pe o durată de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea capacităţii tehnice și tehnologice și dezvoltarea start-up-ului inovativ „YourSubstitute” SRL care să fructifice rezultatele tezei de doctorat intitulată „CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNȦTȦȚIREA CALITȦȚII SERVICIILOR PE BAZȦ DE

APLICAȚII SOFTWARE DEDICATE” dezvoltată în cadrul Univ. Tehnice Iași și susținută public la data de 10.09.2020, în vederea inovării și realizării de produse și tehnologii noi software de tipul ”SISTEM DE MANAGEMENT AL CLȦDIRILOR CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE ZERO NZEB PRIN INTERMEDIUL UNUI SISTEM DE ASISTENȚȦ TEHNICȦ PRIN FLUX VIDEO DOCUMENTAT” în scopul producţiei şi

comercializării acestora, cu precădere în Sectorul economic de “Energie și management de mediu -

Inovare, dezvoltare tehnologică și valoare adaugată”.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul Național, prin Programul

Operaţional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:

S.C. YOURSUBSTITUTE S.R.L. Municipiul Iasi, Strada Iancu Bacalu nr. 3, Parter, Birou nr.04, Cod postal: 700029, Județul Iasi.

Persoana de contact: Administrator, Olteanu Alin-Alexandru, telefon: 0741.603.670, email: office.yoursubstitute@gmail.com.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/yoursubstitute/finalizare-proiect-s-c-yoursubstitute-s-r-l