Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor


Descrierea companiei Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

Documente necesare pentru inscrierea la concurs

1. Copie BI/CI
2. Copii acte studii
3. Cazier judiciar
4. Adeverinta medicala
5. Curriculum vitae
6. Cerere inscriere concurs cu precizarea postului
7. Copie certificat casatorie ( daca e cazul )

Dosarele se depun pana pe data 3 MARTIE 2006

BIBLIOGRAFIE

 Constitutia Romaniei
 Codul Civil - Dreptul de proprietate privata - art. 480 si urmatoarele
- Accesiune – art. 494 si urmatoarele
 CEDO – Sabin Popescu vs. Romania

 Legea nr. 213/1998 publicata in Monitorul Oficial nr. 448/24.11.1998
 Legea nr. 247/2005, Titlurile IV - VII, X,XIII publicata in Monitorul Oficial nr. 653 din 22 iulie 2005
 Legea nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial nr. 1 din 5 ianuarie 1998;
 Legea nr. 1/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 8 din 12 ianuarie 2000
 Legea nr. 169/1997, publicata in Monitorul Oficial nr. 299 din 4 noiembrie 1997
 Hotararea de Guvern nr. 890/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 732 din 11 august 2005
 Hotararea Guvernului nr. 361/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 367 din 29 aprilie 2005

Comunicate Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor :

  • Bucuresti - 1 martie 2006

    Directia pentru coordonarea si controlul aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, din cadrul Cancelariei [...]     comunicatul de presa

Vezi toate comunicatele companiei Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.