Forumul International de Investitii, a doua zi

BUCURESTI - 5 octombrie 2006

Comunicat tip General in Afaceri

Cea de-a doua zi a Forumului Internaţional de Investiţii (FII 2006), organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Romexpo s.a, în parteneriat cu camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIMB), Consiliul Investitorilor Străini (CIS), Agenţia Română pentru Investiţii Străine (ARIS), Programul German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România (WBF/GTZ) şi Comisia Naţională a României pentru UNESCO, a fost dedicată dezbaterilor despre parteneriatul public-privat, viitorul investiţiilor directe şi mediul ca parte a proiectelor de dezvoltare.

Forumul International de Investitii, a doua zi

În ultima vreme, în România se constată o creştere tot mai mare a interesului pentru cooperarea dintre sectorul public şi cel privat, în diferite sectoare de activitate. De aceea, în cadrul Forumului Internaţional de Investiţii, prima sesiune plenară din cea de-a doua zi a manifestării a avut ca temă „Parteneriatul Public Privat (PPP) – soluţie pentru dezvoltare”.

„CCIR are în vedere crearea unui Centru de Excelanţă pentru PPP, care va asigura interfaţa dintre programele de dezvoltare economico-socială şi obiectivele de investiţii finalizate prin intermediul PPP, constituindu-se ca un eficient şi operaţional Centru de informare şi consultanţă reciprocă, între sectorul public şi cel privat”, a precizat Aurel Vainer, membru în Colegiul de Conducere al instituţiei camerale.

Despre viitorul investiţiilor directe şi despre sectoarele prioritare în România din acest punct de vedere s-au purtat discuţii în a doua sesiune plenară. Cu acest prilej au fost scoase în evidenţă principalele puncte de atracţie ale mediului de afaceri românesc: dreptul de a transfera profiturile integral în străinătate şi sumele obţinute în urma înstrăinării acţiunilor sau a lichidării investiţiei, scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje, instalaţii, produse de software, echipamente noi necesare investiţiei, posibilitatea de amortizare accelerată, scutirea de la plata TVA pentru importul de maşini, utilaje destinate activităţii productive şi forţa de muncă bine calificată şi ieftină.

De asemenea, au fost punctate o serie de domenii majore, în care investitorii străini ar putea realiza afaceri de succes. Printre acestea se numără: sectorul IT, fabricarea de componente pentru sisteme fotovoltaice, de sisteme termice solare, de combustibili tip biodiesel, de baterii industriale, de maşini de spălat şi aparatură electrocasnică, de componente şi sisteme eoliene, prelucrarea de produse metalurgice.

În cadrul sesiunii plenare „Mediul – componentă a proiectelor de dezvoltare”, vorbitorii au subliniat faptul că fără ocrotirea mediului nu se poate asigura dezvoltarea durabilă. Cu cât tehnologiile prietenoase mediului sunt mai rapid dezvoltate şi introduse, cu atât mai repde România va beneficia de o economie sustenabilă, asigurând astfel atât creşterea economică, cât şi crearea de noi locuri de muncă.

Bursa de Contacte, desfăşurată pe două secţiuni:„Delegaţii de companii străine – companii româneşti” şi „Finanţatori – titulari de proiecte de investiţii”, a constituit un bun prilej pentru a pune faţă în faţă proiecte de investiţii cu posibili finanţatori pentru stabilirea unor relaţii de parteneriat între companii româneşti şi străine.

Pe toată durata FII 2006 în Pavilionul 7 al Romexpo a funcţionat Salonul expoziţional cu proiecte de investiţii şi imobiliare PARTINVEST, oportunitate oferită participanţilor de a-şi expune proiectele în faţa unui public de afaceri de elită şi de a găsi potenţiali parteneri pentru realizarea acestora.

Direcţia Relaţii Publice

Despre Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Cea de-a doua zi de desfasurare a Forumului International de Investitii - FII 2006
Corina Dumitru
Specialist PR
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
B-dul O. Goga nr. 2, sector 3
tel: 319.01.78
corina.dumitru@ccir.ro