Finanţări europene nerambursabile de 200.000 de euro pentru IMM-uri, Confero Finance vă oferă sprijinul şi expertiza pentru accesarea finanţării

BUCURESTI - 2 iulie 2013

Comunicat tip Administrativ / Management in Afaceri, Constructii, Industrie

Începând cu 23 iunie 2013, Ministerul Finanţelor Publice deschide schema de Ajutor de Minimis de până la 200 000 euro , cu o finanţare nerambursabilă de 100%, care se va derula în perioada 16.08.2013 – 31.10.2013, în limita bugetului anual alocat schemei. Ajutorul se acordă în scopul dezvoltării sau modernizării IMM-urilor, grantul maxim pe proiect fiind de 200.000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi (100.000 euro în cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier)

Schema acoperă 100% din totalul cheltuielilor eligibile (toate costurile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA) pentru: realizarea de construcţii noi cu scop industrial; achiziţia de construcţii cu scop industrial, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru; aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii; echipamente IT.

 

Confero Finance, unul dintre liderii de pe piaţa de consultanţă pentru obţinerea de finanţări nerambursabile şi în elaborarea, implementarea şi evaluarea de proiecte, vă poate sprijini, prin consultanţii săi, la:

a)      Preevaluarea din punct de vedere al eligibilităţii pentru depunerea de proiecte: întocmirea proiectului din faza colectării de informaţii- depunere la evaluare-notificare; întocmirea Planului de investiţii cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;  întocmirea Studiului tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a  solicitantului în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;

b)      Întocmirea cererii de acord de finanţare şi asistenţă în realizarea dosarului: asistenţă la depunerea documentaţiei la Organismul Intermediar; asistenţă pentru semnarea contractului de finanţare.

c)      Procedurile de achiziţii pentru servicii, lucrări şi bunuri din punct de vedere al documentelor solicitate; clarificarea problemelor apărute la întocmirea dosarelor de achiziţii; elaborarea răspunsurilor pentru Autoritatea Contractantă şi propunerea soluţiilor optime pentru întocmirea dosarelor; asistenţă în derularea procedurilor de achiziţii şi contractare.

 

d)      elaborarea cererii de plată: obţinerea formularelor necesare şi realizarea dosarelor cererilor de rambursare; asistenţă la întocmirea de completări, răspunsuri la eventualele solicitări ale Autorităţii Contractante în etapele de verificare ale cererilor de rambursare.

 

e)      Managementul de proiect

Avizele, acordurile, atestări fiscale şi alte documente care trebuie obţinute de la autorităţi ale statului cad în sarcina Beneficiarului

 

Mai multe detalii privind noua schemă de minimis găsiţi pe site-ul nostru: www.conferofinance.eu. Pentru clarificări, şi alte informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi.

Despre Confero Finance

Cofero Finance este unul din liderii de pe piata de consultanta privind finantarile europene, cu o experienta de 10 ani in derularea proiectelor cu finantari europene.