UE Guv Ro FSE IS Guv Ro 2

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

BUCURESTI - 28 decembrie 2010

Comunicat tip General in Sanatate

“Investeste in oameni”
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 3
Domeniul major de intervenţie 2
Beneficiar: INCD „Victor Babes” Bucuresti
Proiect: POSDRU/81/3.2/S/58819

COMUNICAT DE PRESA

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes” din Bucuresti anunta lansarea proiectului “Sistem de formare profesionala a personalului medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul de sanatate (diagnostic molecular)”.

Proiectul este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni”.

Proiectul reprezinta un instrument complex, sustenabil si functional de transfer rapid al cunostintelor dinspre cercetarea medicala catre practica medicala, in domeniul tehnologiilor de diagnostic molecular (TDM), destinat personalului din sectorul sanatatii din Romania.

Grupul tinta este reprezentat de 700 de participanti selectati pe baza unor criterii obiective si care vor beneficia de:

-Cursuri acreditate in domeniile - genomica, proteomica, histopatologie si imagistica moleculara;

-Manuale/ghiduri pentru fiecare curs TDM, publicate in tiraj total de 2000 de exemplare;

-Sistem informatic integrat pentru centralizarea datelor privind tehnologiilor de diagnostic molecular (TDM), baza de date, forum, portal.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes” din Bucuresti coordoneaza derularea proiectului “Sistem de formare profesionala a personalului medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul de sanatate (diagnostic molecular)” in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi si Institutul Oncologic „Ion Chiricuta” din Cluj-Napoca.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui sistem complex de formare profesionala a personalului medical cu studii superioare din sectorul sanatatii din Romania, in domeniul noilor tehnologii de diagnostic molecular (TDM)

Obiective specifice

1. Specializarea unui numar de 640 angajati din sectorul sanatatii din Romania in domeniul noilor tehnologii de diagnostic molecular: genomica, proteomica, histopatologie si imagistica moleculara.

2. Dezvoltarea unui instrument de transfer rapid al cunostintelor (ITC) dinspre cercetarea medicala catre practica medicala, in domeniul domeniul noilor tehnologii de diagnostic molecular (TDM), pentru personalul din sectorul sanatatii.

3. Promovarea instrumentului creat catre personalul din sectorul sanatatii.

4. Asigurarea unui corp national de experti TDM, la dispozitia personalului si institutiilor interesate.

5. Formarea a 60 de angajati din cadrul personalului de conducere din domeniul sanitar si al cercetarii.

Perioada de desfasurare a proiectului este de 36 luni, începând cu 02 decembrie 2010.

Despre INCD Victor Babes

Splaiul Independentei 99-101, sector 5, 050096 Bucuresti
Tel. 021/319.45.28, int. 213; Fax: 021/319.45.28; e-mail: imunotox@vbabes.ro