Participarea coordonatorului naţional pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunării la Forumul Naţional al Clusterelor

BUCURESTI - 6 octombrie 2016

Comunicat tip General in Administratie Publica

Coordonatorul Naţional pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), Silvia Davidoiu, a participat la lucrările celei de-a cincea ediţii a Forumului Naţional al Clusterelor, care are loc la Galaţi, în perioada 5-6 octombrie 2016.

Participarea coordonatorului naţional pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunării la Forumul Naţional al Clusterelor

Ediţia de anul acesta vizează oportunităţile de cooperare a clusterelor în Regiunea Dunării, cu accent pe domeniul bio-economiei. În virtutea rolului de instituţie coordonatoare la nivel naţional a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, Ministerul Afacerilor Externe este co-organizatorul acestui eveniment, prin Biroul SUERD, având drept scop de a aduce cât mai aproape beneficiarii, încurajându-i să se angajeze în proiecte de cooperare internaţională în domeniul vizat, precum şi prezentându-le informaţiile necesare referitoare la SUERD.

Panelul dedicat tematicii SUERD, moderat de coordonatorul naţional, a ocazionat un schimb de opinii şi experienţe ale experţilor naţionali şi internaţionali în materie de macro-strategii, cu evidenţierea celor mai bune practici identificate pentru încurajarea dezvoltării clusterelor şi inovării.

Astfel, coordonatorul naţional a evidenţiat în prezentarea sa:”Cooperarea transfrontalieră şi trans-sectorială este unul din cele mai importante aspecte ale SUERD. Evenimentul de astăzi este o bună ocazie pentru informarea potenţialilor beneficiari SUERD. Încurajez clusterele să se angajeze în formule de cooperare. În calitate de instituţie coordonatoare a SUERD, MAE are un rol de platformă de sprijin al comunicării şi cooperării între parteneri”.

În cadrul dezbaterilor, participanţii au exprimat aprecieri pentru deschiderea MAE în vederea sprijinirii identificării soluţiilor pentru internaţionalizarea clusterelor şi susţinerii unor proiecte de vizibilitate în formula clusterelor cu impact asupra macro-regiunii Dunării și a cetățenilor săi.

Informaţii suplimentare:

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) este proiectul politic european de amploare şi vizibilitate lansat de România împreună cu Austria. SUERD reprezintă un instrument de cooperare a statelor din bazinul Dunării (9 state membre UE şi 5 state non-membre UE), destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor Uniunii Europene. Mai multe detalii despre SUERD sunt disponibile la http://www.mae.ro/strategia-dunarii sau www.danube-region.eu.

Forumul Clusterelor este un eveniment anual, organizat sub patronajul Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică. Ediţia de anul acesta, a cincea, se desfăşoară în sesiuni plenare şi de lucru. Clusterele reprezintă una dintre priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), domeniul fiind abordat distinct în cadrul uneia din cele 11 Arii Prioritare SUERD - respectiv, Aria Prioritară 8, „Competitivitate şi Clustere”. Mai multe detalii despre ediţia Forumului din anul curent sunt disponibile la http://www.afaceri.ro/afaceri-ro-galati-conference-2016/.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).