ROMÂNIA, DIN NOU, LA RĂSCRUCE!

BUCURESTI - 28 noiembrie 2016

Comunicat tip General in ONG, Politic

Suntem apolitici, dar nu ne este indiferent cine va decide asupra economiei şi a vieţii sociale româneşti!

ROMÂNIA, DIN NOU, LA RĂSCRUCE!

Stimați investitori, România este a noastră şi ea trebuie recreată de către noi, cei implicați în economia reală, care producem plusvaloare şi creem locuri de muncă, de către societatea civilă şi de către toţi membrii societăţii, zi de zi!

Nimeni, nici un stat, oricât ne-ar fi de prieten, nici o organizaţie internaţională ai cărei membrii suntem, nu trebuie şi nu o va face în locul nostru!

Colegiul Director al Patronatului Român a analizat ofertele electorale ale principalilor competitori politici pentru alegerile de pe 11 decembrie, în special componentele economice şi cele vizând sprijinirea mediului de afaceri din aceste programe de guvernare.

În urma acestei analize atente, au fost stabilite temele majore ale economiei  româneşti, care vor fi abordate în cadrul dialogului instituţionalizat cu partidele politice.

1.     Pierderea identităţii şi a demnităţii naţionale româneşti.

Înstrăinarea şi distrugerea avuţiei naţionale, intr-o proporţie cel puţin îngrijorătoare, au dus la slăbirea cadrului moral şi spiritual al societăţii româneşti. Acest fenomen are o influenţă negativă asupra structurilor sociale şi economice din România.

2.       Comportamentul abuziv al statului  în relaţia cu mediul de afaceri.

Există, în acest moment, un comportament neprietenos, uneori chiar abuziv al organelor de control ale statului, supra dimensionate, care blochează activitatea agenţilor economici. La acest comportament se adaugă multiplicarea organelor de control, prin diverse decizii ministeriale, şi tendinţa spre supra-reglementare. Sistemul legislativ care guvernează activitatea economică a devenit stufos şi lasă loc unor interpretări, care generează, în multe cazuri, abuzuri ale organelor de control. La toate aceste se adaugă comportarea abuzivă a firmelor străine care au monopol ( ex: gaze, electricitate, apa, etc. ). Toate acestea au dus la lichidarea a sute de mii de firme, multe dintre ele IMM-uri, cu tot ceea ce inseamnă avutul acestora, taxele şi impozitele pe care le plăteau către stat şi, nu în ultimul rând, cu ceea ce însemna numărul de locuri de munca pe care aceşti agenţi economici îl generau.

3.       Birocraţia excesivă.

Acest adevărat flagel a blocat societatea şi a scandalizat întreaga ţară.

Nivelul ridicat al birocraţiei, dublat de un profesionalism îndoielnic, a ajuns la un nivel care conduce la blocaj în activitatea economică şi în relaţiile sociale.

4.       Politizarea excesivă a administraţiei centrale şi locale.

Toate partidele politice care au deţinut puterea, până acum, au recurs la o politizare excesivă a administraţiei, atât la nivel central, cât şi la nivel local. Funcţionarii din ministere şi din agenţiile guvernamentale, sub rangul de secretar de stat, funcţionarii din primării, cu funcţii de conducere sau de execuţie, şi cei din aparatele de specialitate ale consiliilor judeţene şi ale consiliilor locale au fost numiţi pe criterii politice, multe funcţii fiind ocupate pe singurul criteriu al serviciilor aduse în campaniile electorale ale diferitelor partide. Acest amestec brutal al politicului în administraţie, a condus la o deprofesionalizare masivă a corpului funcţionarilor. Deseori, în preocuparea lor de a găsi, cu celeritate, soluţii eficiente pentru problemele economice, reprezentanţi ai mediului de afaceri se lovesc de indiferenţă sau chiar reaua-credinţă a unor personaje care ocupă diferite posturi în administraţie, dar care manifestă o deosebită preocupare numai pentru interesele personale şi pentru cele ale partidului care le-a numit sau sprijinit pentru numirea în funcţii.

Lista problemelor mediului de afaceri şi, în general, a problemelor societăţii româneşti, care aduc atingere intereselor legitime ale mediului economic, este mult mai lungă şi credem că fiecare dintre dvs. o poate completa. Aşteptăm propuneri şi soluţii, care să nu greveze bugetul de stat, dar care să poată conduce la ameliorarea situației mediului de afaceri românesc şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii, în societatea româească, în general. Aceste propuneri şi soluţii vor fi abordate în cadrul dialogului instituţional cu partidele politice.

 La încheierea mandatului, nici un demnitar nu se "descarcă de gestiune".

Evaluările realizate deja par să ducă spre concluzia că o mare parte a temelor propuse de noi se regăseşte în programul electoral al Partidului Social Democrat (PSD), care propune soluţii viabile, pe termen lung, soluţii care ar putea conduce la îmbunătăţirea mediului de afaceri, la sprijinirea întreprinzătorilor autohtoni şi la crearea unor relaţii transparente şi prietenoase cu autorităţile publice şi cu organismele de control ale statului. Patronatul Român va continua dialogul cu orice partid politic, care va demonstra că dorește, cu adevarat, acest lucru, în vederea obţinerii unor garanţii că soluţiile negociate vor fi aplicate, după preluarea guvernării.