Cursuri de Broker - Managementul Riscului - Piata Futures si Options

BUCURESTI - 26 februarie 2009

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Divizia educaţională a Bursei Romane de Marfuri organizează cursuri de perfecţionare recunoscute si acreditate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Succesul oricărei companii într-o perioada de recesiune este influenţat de continuitatea procesului de instruire a membrilor săi, precum şi de aplicabilitatea celor mai avantajoase tehnici de lucru.

Divizia educaţională a Bursei Române de Mărfuri - BRM BUSINESS CONSULTING organizează începand cu luna martie 2009 urmatoarele cursuri de perfectionare:


1.TRANSFERUL RISCULUI PE PIATA FUTURES SI OPTIONS (10 - 12.03.2009)
Tematica: Relatia economic - pret viitor; Cine si de ce are nevoie de pretul viitor; Bursa de marfuri si de valori; Casa de clearing; Piata de futures; Speculatori vs hedgeri; Contractul futures; Protejarea financiara; Tehnicile si analiza pretului viitor; Contractul options; Matematica riscului

2.MANAGEMENTUL CREDITULUI (18- 20.03.2009)
Tematica: Strategii de iesire din criza pentru companii sau institutii financiare; Principii de re-esalonare a creditelor si garantiile necesare; Analiza financiara a companiilor de de finantare a creditelor problema; Politici bancare cu privire la administrarea riscului de credit; Reguli generale privind stabilirea limitelor de risc; Intocmirea si utlizarea ratingului de credit; Modalitati de recuperare pe cale amiabila a creantelor bancii

3.MANAGEMENTUL RISCULUI (23 - 25.03.2009)
Tematica: Strategia Managementul Riscului in timpul unei recesiunii; Cunoasterea principiilor de aplicare a protectiilor financiare in perioada recesiunii; Insusirea conceptului si prezentarea modelului de Coporate Risk Management; Calculul valorii la risc si simularea Monte Carlo pentru riscul de piata; Utilizarea instrumentelor fianciare derivate in activitatea de Risk Management; Managementul riscului de portofoliu; Cunoasterea unor cazuri celebre intalnite in practica de specialitate

4.EXPERT ACHIZITII PUBLICE (25 - 27.03.2009)
Tematica: Consultanta in domeniul achizitiilor publice; Sistemul achizitiilor publice; Achizitii publice – principii si reguli; Tipurile si etapele procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica

5.MANAGEMENTUL LICHIDITATII (26 - 27.03.2009)
Tematica: Rezolvarea crizelor de lichiditate pentru o companie si institutie financiara; Asigurarea unui optim de lichiditate in timpul unei crize financiare; Cunoasterea principiilor de management de lichiditate; Gestionarea eficienta a fluxului de numerar (cash-flow); Reducerea costurilor de creditare si posibiliati de re-finantare; Analiza financiara a companiilor pentru re-esalonare a creditelor; Cunoaşterea diferitelor pieţe financiare intr-o criza financiara

6.BROKER PE PIATA LA DISPONIBIL (1 - 3.04.2009)
Tematica: Societatea de brokeraj şi brokerul – baza a pieţei la disponibil; Legislaţia aplicabilă: Legea 357/2005 si OUG 34/2006; Derularea tranzacţiilor pe piaţa la disponibil; Proceduri de atribuire; Soluţionarea contestaţiilor


7.CONTROLUL RISCULUI IN PERIOADA DE CRIZA (8 - 10.04.2009)
Tematica: Perceptia riscului; Clasificarea riscului; Riscuri operationale; Sursa riscului; Identificarea riscului; Evaluarea si costurile riscurilor; Controlul, finantarea si managementul riscurilor.


Cursurile se adresează:
specialistilor in analiza de creditare cat si managerilor din companii private care trebuie sa gestioneze riscul de credit in conditiile crizei financiare;
specialiştilor autorităţilor contractante care efectuează achiziţii publice şi firmelor private beneficiare de finanţări europene, obligate să-şi efectueze achiziţiile conform legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţii publice;
specialiştilor în vânzări din cadrul societăţilor comerciale care participă în calitate de ofertanţi la procedurile de achiziţii publice;
specialiştilor autorităţilor contractante care efectuează achiziţii publice aplicând prevederile OUG 34/2006 privind piaţa la disponibil;

. IMPORTANT
Costul cursurilor, autorizate de CNFPA, se deduce integral din impozitul pe profit/venit conform art.34 din Ordonanta nr.129/2000 republicata (societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pot formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit).

Despre Risk Management Forum

Pentru mai multe informatii va invitam sa accesati web site-ul evenimentului la adresa www.brmconsulting.ro
Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la:
Tel.: 021 - 224.45.16
Fax: 021 - 224.44.23
Mobil: 0725 196 581
Email: r.dumitrescu@brm.ro
persoana de contact: Rucsandra DUMITRESCU.
r.dumitrescu@brm.ro