ABMEE a finalizat Certificatul Energetic al Primariei si a prezentat rezultatul Balantei de Carbon

Locul desfasurarii: Sala de Consiliu a Primariei municipiului Brasov

Organizator: ABMEE

ABMEE a finalizat Certificatul Energetic al Primariei si a prezentat rezultatul Balantei de Carbon

ABMEE - Agentia pentru Managementul Energiei si Protectia Mediului Brasov a sustinut miercuri, 26/01/2011, sedinta Comisiei pentru Eficienta Energetica, in Sala de Consiliu a Primariei municipiului Brasov.

La sedinta C.E.E. au participat dl. Primar George Scripcaru, domnii Viceprimari Adrian Gabor si Miklos Sandor Gantz, membri ai Consiliului Local Brasov, reprezentanti ai Directiilor si Serviciilor Primariei, precum si reprezentanti ai institutiilor din subordinea Primariei.

In cadrul sedintei, ABMEE a trecut in revista activitatile desfasurate in ecursul anului 2010, rezultate in urma colaborarii eficiente dintre Municipiul Brasov si Agentia Locala de Management Energetic. In cadrul raportului de activitate al ABMEE s-a pus accent pe aplicatia prin care se monitorizeaza consumurile energetice ale cladirilor publice si administrative – Energy Management Software. Anul 2010 a reprezentat cel de-al treilea an de cand s-a creat aceasta baza de date a consumurilor, ABMEE prezentand situatia comparativa a consumurilor acestor cladiri in anii 2008, 2009 si 2010. In plus, au fost prezentate exemple pozitive si negative, pentru a se putea face diferenta intre cladirile in care s-au facut investitii, au fost reabilitate si izolate termic, putand astfel sa inregistreze scaderi in consumurile anuale raportate in kWh/m2 an si cladirile in care urmeaza sa se investeasca.

ABMEE a prezentat si Programului Energetic al Municipiului Brasov - strategie energetica pe termen scurt 2010-2012, care se afla deja in faza de implementare, precum si Planului de Actiuni pentru Energie Durabila – strategie energetica pe termen lung 2010-2020. Ambele au fost aprobate in Consiliul Local, in decursul anului 2010 si se afla in faza de implementare si monitorizare. In urma realizarii acestor planuri de actiuni, ABMEE a identificat pentru Municipiul Brasov un potential de reducere al emisiilor de carbon de 32% pana in anul 2020, fata de tinta initiala de 20%, exprimata si asumata de statele membre ale Uniunii Europene.

In vederea respectarii cerintelor Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, prin care se prevede obligativitatea cladirilor autoritatilor publice de a afisa certificatul de performanta energetica, ABMEE a finalizat realizarea certificatului energetic pentru sediul administrativ al Primariei.

Certificatul indica, pe baza realizarii calculului indicatorilor specifici si a penalizarilor acordate la notarea energetica, incadrarea cladirii si a instalatiilor aferente ei, conform grilei de clasificare energetica, astfel:

 

  • Cladirea certificata: clasa energetica: B (la limita cu C), adica buna, spre foarte buna

 

  • Cladirea de referinta: clasa energetica: B, adica foarte buna.

Despre ABMEE

* * *
Despre ABMEE. Asociatia „Agentia pentru Managementul Energiei si Protectia Mediului Brasov” (ABMEE) este o organizatie neguvernamentala, non-profit, infiintata ca urmare a preocuparii municipalitatii Brasov pentru eficienta energetica si protectia mediului, cu aliniere la cerintele politicilor europene in domeniu. ABMEE a fost infiintata in anul 2003 prin programul SAVE II al Comisiei Europene.
Domenii principale de activitate:
• Gestionarea de proiecte cu finantare europeana (programul Energie Inteligenta Europa, Phare);
• Certificarea energetica a cladirilor;
• Audituri energetice;
• Bilant electroenergetic si termoenergetic;
• Studii diverse (studii de fezabilitate, studii de oportunitate etc.)
• Organizare de seminarii si conferinte;
• Sustinere de sesiuni de instruire pe diferite topici;
• Campanii de informare.
Obiective. ABMEE este un organism calificat de identificare si evaluare a problemelor locale de energie si de mediu. Principalele obiective sunt legate de conceptul de dezvoltare durabila:
• Promovarea eficientei energetice (RUE) si a utilizarii surselor alternative de energie (RES).
• Implementare de proiecte in domeniul eficientei energetice.
• Informare, sesiuni de instruire, diseminare si campanii de constientizare in domeniul RUE si RES.
Activitatile agentiei sunt in conformitate cu:
• Responsabilitatile autoritatilor locale trasate in Legea eficientei energetice si introducerea surselor regenrabile de energie
• Obiectivele Consiliului Local Brasov din Agenda Locala 21.
• Legislatia nationala si europeana in domeniul energiei si al protectiei mediului.

Confirmare pana la data: 27 ianuarie 2011

Participare: Intrare libera