Comunicat finalizare proiect POCU

BUCURESTI - 27 aprilie 2021

Comunicat tip General in Media / Publicitate

„Sunt OKupat - masuri personalizate si integrate pentru cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, a persoanelor din mediul rural si a cetatenilor romani apartinand minoritatii roma de pe teritoriul ITI Delta Dunarii” - POCU/410/3/14/125759.
SC INTRATEST SA, in calitate de beneficiar a implementat proiectul „Sunt OKupat - masuri personalizate si integrate pentru cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, a persoanelor din mediul rural si a cetatenilor romani apartinand minoritatii roma de pe teritoriul ITI Delta Dunarii” - POCU/410/3/14/125759, in perioada 15.02.2019 – 31.12.2020.

Logo

Logo

Prioritatea de Investiții (PI) 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate in căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

Titlul proiectului: Sunt OKupat - masuri personalizate si integrate pentru cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, a persoanelor din mediul rural si a cetatenilor romani apartinand minoritatii roma de pe teritoriul ITI Delta Dunarii

Contract POCU/410/3/14/125759

Cod proiect: 125759

Beneficiar: S.C. INTRATEST S.A.

http://www.intratest.ro

SC INTRATEST SA, in calitate de beneficiar a implementat proiectul „Sunt OKupat - masuri personalizate si integrate pentru cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, a persoanelor din mediul rural si a cetatenilor romani apartinand minoritatii roma de pe teritoriul ITI Delta Dunarii” - POCU/410/3/14/125759, in perioada 15.02.2019 – 31.12.2020.

Proiectul a fost co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 3. „Locuri de munca pentru toti”.

Valoarea totala a contractului de finantare a fost de 3.201.774,54 lei din care finantare nerambursabila in suma maxima de 3.041.685,53lei ( Buget de stat 456.252,75 lei si FEDR 2.585.432,78 lei).

Proiectul s-a derulat pe teritoriul ITI Delta Dunarii si a fost implementat si finantat din alocarile financiare aferente mecanismului ITI Delta Dunarii dedicat finantarii obiectivelor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii - SIDDDD.

Obiectivul general al proiectului care a constat in imbunatatirea nivelului de competente si cresterea sanselor de ocupare pentru un numar de 210 someri si persoane inactive [cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie], persoane de etnie roma si persoane din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta), prin masuri personalizate si integrate de stimulare a ocuparii si programe de formare profesionala a adultilor, a fost indeplinit si depasit.

Astfel, ca urmare a desfasurarii activitatilor prevazute, 226 persoane cu domiciliul/resedinta pe teritoriul ITI Delta Dunarii au beneficiat de masuri integrate de stimulare a ocuparii si 93 de beneficiari au fost sprijiniti si au fost angajati cu contracte de munca pe perioada nedeterminata.

Ca urmare a participarii la programul de formare organizat in cadrul proiectului :

-56 debeneficiariau participat la cursul „Lucrator in comert” din care au absolvit 56 persoane;

-56 de beneficiari au participat la cursul „Agent de securitate” din care au absolvit 55 persoane;

-28 de beneficiari au participat la cursul „Bucatar” din care au absolvit 28 persoane;

-28 de beneficiari au participat la cursul „Ospatar chelner (vanzator in unitati de alimentatie)” din care au absolvit 27 persoane;

-50 de beneficiari au participat la cursul „Comunicare in limba engleza” din care au absolvit 48 persoane;

Obiectivele specifice ale proiectului au fost realizate si s-au depasit, astfel:

OS 1 - dezvoltarea de abilitati si competente de autocunoastere, management personal, comunicare interpersonala, planificare si dezvoltare a carierei si facilitarea accesului pe piata muncii pentru 226 persoane de pe teritoriul ITI Delta Dunarii (someri si persoane inactive, persoane de etnie roma si persoane din zona rurala), prin participarea la activitati de informare, consiliere profesionala si mediere ( prevazut 210 persoane);

OS 2 - cresterea competentelor profesionale a 218 persoane de pe teritoriul ITI Delta Dunarii (someri si persoane inactive, persoane de etnie roma si persoane din zona rurala), prin participarea la cursuri de formare profesionala ( prevazut 210 persoane);

OS 3 - certificarea competentelor pentru un numar de 214 persoane de pe teritoriul ITI Delta Dunarii (someri si persoane inactive, persoane de etnie roma si persoane din mediul rural) ( prevazut 170 persoane);

OS 4 - atragerea pe piata muncii (inclusiv prin desfasurarea de activitati independente) a unui numar de 93 persoane de pe teritoriul ITI Delta Dunarii (someri si persoane inactive, persoane de etnie roma si persoane din mediul rural) ( prevazut 90 persoane);

OS 5 - constientizarea riscurilor si efectelor fenomenului de discriminare de catre 226 persoane de pe teritoriul ITI Delta Dunarii (someri si persoane inactive, persoane de etnie roma si persoane din mediul rural), prin participarea la intalniri individuale si workshopuri cu aceasta tematica ( prevazut 210 persoane).

Proiectul „Sunt OKupat - masuri personalizate si integrate pentru cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, a persoanelor din mediul rural si a cetatenilor romani apartinand minoritatii roma de pe teritoriul ITI Delta Dunarii” - POCU/410/3/14/125759 face parte din strategia firmei INTRATEST S.A. de a-si adapta permanent serviciile de formare profesionala la cerintele pietei muncii, de a oferi servicii de mediere, consiliere si orientare profesionala pentru piata muncii.

Activitatile de ocupare ( formare profesionala,consiliere, mediere) vor fi oferite in continuare si dupa finalizarea proiectului.

Pentru cei interesati, datele de contact ale firmei noastre sunt:

S.C INTRATEST S.A.

Muntenia Business Center, Splaiul Unirii, nr. 16, cam. 306, sec. 4, Bucuresti

Nr. telefon: 0725.33.88.02, 021.555.38.03

Adresa e-mail:secretariat@intratest.ro

Pagina web: http://www.intratest.ro