Comunicat de presă privind finalizarea proiectului I.S.S. – Întreprinderi sociale de succes ID 128110

BUCURESTI - 7 martie 2023

Comunicat tip General in Social

Addwise European Expertise SRL , în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. Agrafics Communication S.R.L. au implementat proiectul cu titlul I.S.S. – Întreprinderi Sociale de Succes, cod MySmis 128110, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Schema de ajutor de minimis "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale".

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă prin creșterea numărului de entități de economie socială în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Centru în vederea stimulării integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și a combaterii sărăciei, prin înființarea de întreprinderi sociale și crearea de noi locuri de muncă.

Proiectul s-a desfasurat pe o perioadă de 42 de luni, în intervalul 12 august 2019 – 11 februarie 2023, iar principalele rezultate obtinute în urma implementării sunt:

-         13 workshop-uri/ seminarii/ conferințe organizate;

-         286 de persoane informate cu privire la activitățile proiectului;

-         140 persoane selectate în grupul țintă;

-         6 cursuri de formare antreprenorială specifică și 5 cursuri de dezvoltare a capacității și abilităților în domenii relevante în vederea înființării de întreprinderi sociale organizate;

-         103 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială cu competențe îmbunătățite în domeniul antreprenoriatului social și 100 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială cu competențe îmbunătățite în domenii relevante pentru antreprenoriatul social;

-         1 concurs de planuri de afaceri organizat la nivelul celor 4 regiuni de implementare;

-         25 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare;

-         25 de persoane care au beneficiat de servicii personalizate de consiliere pentru înființarea de întreprinderi sociale;

-         25 de întreprinderi sociale înființate și funcționale;

-         minim 100 de persoane angajate în cadrul întreprinderilor de economie socială înființate;

-         1 analiză a economiei sociale la nivel regional elaborată;

-         minim 2 parteneriate încheiate în vederea promovării și sprijinirii conceptului de economie socială, inclusiv sprijinirea potențialilor antreprenori în economia socială;

-         minim 1 parteneriat încheiat între întreprinderile de economie socială înființate în cadrul proiectului și alte întreprinderi de economie socială existente.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.798.821,92 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 11.559.644,4 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2.039.937,15 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 199.240,37 lei.

Informații suplimentare privind proiectul puteți solicita astfel:

Addwise European Expertise SRL - implementaregrant@addwise.eu

Agrafics Communication SRL - iss128110@agrafics.ro

 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/addwise-european-expertise-srl/comunicat-de-presa-privind-finalizarea-proiectului-i-s-s-intreprinderi-sociale-de-succes-id-128110