Finalizare proiect "ACSES - Antreprenoriat în context S.E.S (Social-Eficient-Sustenabil)" Cod SMIS 128509

BUCURESTI - 7 decembrie 2023

Comunicat tip General in Afaceri

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Addwise European Expertise S.R.L. în parteneriat cu Civitta Strategy & Consulting S.A. anunță finalizarea proiectului „ACSES - Antreprenoriat în context S.E.S (Social-Eficient-Sustenabil)”, Cod SMIS 128509, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Apelului POCU/449/4/16/ „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”, Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în domeniul economiei sociale și creșterea numărului de entități de economie socială în regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia cu scopul facilitării incluziunii sociale, reducerii sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin crearea de noi locuri de muncă accesibile persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale nou create.

Obiectivele și rezultatele atinse în urma implementării proiectului sunt:

- OS1. Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor necesare pentru demararea şi menţinerea unei activități antreprenoriale în domeniul social, precum și a capacităților și abilităților în diferite domenii relevante, în funcție de nevoile identificate pentru 121 persoane, din care minim 90% (121 persoane) certificate ANC, la nivelul regiunilor NE, SE, SM;

- OS2. Consiliere/consultanță pentru grupul țintă în domeniul antreprenoriatului și în vederea realizării și îmbunătățirii a minim 101 de planuri de afaceri și selectarea ulterioară a 17 dintre acestea, precum și identificarea unor piețe de desfacere accesibile pentru cele 17 planuri de afaceri selectate la nivelul regiunilor NE, SE, SM;

- OS3. Dezvoltarea contextului de economie socială la nivelul regiunilor NE, SE, SM, prin înființarea celor 17 entități de economie socială selectate și monitorizarea acestora pe o perioadă minimă de 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, prin mecanisme de monitorizare, susținere și promovare;

- OS4. Creșterea numărului de persoane din regiunile NE, SE, SM care devin informate și conștientizate cu privire la oportunitățile existente şi stabilirea a minim 3 parteneriate în vederea dezvoltării economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 40 de luni, în perioada 12 septembrie 2019 – 11 ianuarie 2023 în regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud Muntenia având un buget total de de 8,511,984.75 lei, din care asistență financiară nerambursabilă de 8,385,545.47 lei.

Pentru mai multe detalii accesați pagina web a proiectului: www.acses.ro 

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/addwise-european-expertise-srl/finalizare-proiect-acses-antreprenoriat-in-context-s-e-s-social-eficient-sustenabil-cod-smis-128509