ADMINPEDIA

ADMINPEDIA


Descrierea companiei ADMINPEDIA

AdminPedia ofera cursuri de perfectionare, seminarii, workshop-uri si simpozioane pentru aprofundarea sau actualizarea cunostintelor in diverse domenii de interes imediat pentru personalul institutiilor publice. AdminPedia organizeaza diverse activitati de formare profesionala pentru personalul din urmatoarele domenii: Sanatate, Servicii sociale, Proiecte finantate, Managementul proiectelor cu finantare europeana, Cultura Mass-media, Agricol, Turism, Economie, Finante publice, Juridic, Protectia mediului, Educatie si formare profesionala, Resurse umane, Constructii, Transporturi, etc. Totodata, in activitatea Adminpedia sunt cuprinse si activitatile dedicate formarii si perfectionarii anumitor categorii profesionale, cum sunt: dezvoltarea si organizarea de programe de perfectionare pentru personalul didactic si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar si universitar; organizarea de cursuri de formare profesionala continua sau cursuri complementare de specializare profesionala in domeniul psihologiei; organizarea de conferinte, seminarii si alte forme de pregatire profesionala pentru personalul din administratia publica si din serviciile publice.

Adminpedia este o companie cu capital privat românesc și este o instituție specializată în desfășurarea și organizarea programelor de formare profesională. La inceput, activitatea companiei a fost axată pe formarea și perfecționarea personalului din cadrul administrației publice și centrale, în cadrul parteneriatelor avute cu: Centrul Regional de Formare Continuă Pentru Administrația Publică – Timișoara, Centrul Teritorial Craiova, A.N.F.P., și C.R.F. București. Ca urmare a seriozității, profesionalismului și dedicației de care dăm dovada, ne-am clasat în anul 2012 pe locul 7 după performanța globală , în cadrul Topului Național al Firmelor Private din Romania, iar pentru anul 2013 in cadrul aceluiasi top ocupam locul 3 dupa cifra de afaceri. Aceste locuri sunt certificate prin diplomele oferite de: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Din anul 2014 suntem în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională, Adminpedia fiind autorizată de Autoritatea Națională de Calificări (ANC) pentru desfășurarea mai multor programe de perfecționare profesională. Din anul 2013 in cadrul diviziei turism am deschis și agenția de turism, aceasta fiind licențiată ca tour-operator de catre Autoritatea Națională Pentru Turism.

Comunicate ADMINPEDIA :

Vezi toate comunicatele companiei ADMINPEDIA.