Prezentarea regionala a Programului Operational Sectorial 2007-2013, a POR si A PDR 2007-20013

Locul desfasurarii: Biblioteca Judeteana Constanta

Organizator: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est organizează în data de 22 august 2006, la Constanţa, la sediul Bibliotecii Judetene din str. Mircea cel Batran, nr.104 A, începând cu ora 10,00, Seminarul Regional cu tema „Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007-2013” (POS Transport). In cadrul acestui eveniment va fi prezentat si Programul Operaţional Regional (POR).
Acest seminar face parte dintr-o campanie informativă, care se va desfăşura până la sfârşitul anului 2006 în toate regiunile de dezvoltare ale României şi reprezintă o continuare a acţiunilor de informare iniţiate în vara anului 2005. Scopul acestei campanii este prezentarea instrumentelor structurale de care va beneficia România odată cu integrarea în Uniunea Europeană, a modului de accesare a acestor fonduri comunitare nerambursabile, precum şi definirea priorităţilor, obiectivelor şi criteriilor de alocare a fondurilor europene pentru dezvoltarea sectorului transporturi în România pentru perioada 2007-2013.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est va îndeplini rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR). Programul Operaţional Regional 2007-2013 are ca obiectiv general, accelerarea creşterii economice a tuturor regiunilor României, cu prioritate a celor mai slab dezvoltate, astfel încât, la sfârşitul perioadei de programare, raportul între cea mai dezvoltată şi cea mai slab dezvoltată Regiune, în termeni de dezvoltare infrastructurală şi a mediului de afaceri, să se diminueze. Bugetul total alocat Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR) va fi de aproximativ 3.853 miliarde EUR din care 3.275 miliarde EUR reprezintă sprijinul financiar al UE, restul fiind cofinanţat de la bugetul de stat si contribuţia privata.
La eveniment sunt invitaţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, administraţiilor portuare, aeroporturilor, organizaţiilor non-guvernamentale, mediului de afaceri, institutelor de cercetare, multiplicatori de informaţie europeană şi reprezentanţi ai mass-media.

 Luminita Mihailov, Director, e-mail: adrse@adrse.ro
 Mirela Chivu, Sef Compartiment Planificare, Programare si Monitorizare Regionala, e-mail: mirela.chivu@adrse.ro
 Gabriela Popescu, Expert Compartiment Planificare, Programare si Monitorizare Regionala, e-mail: gabriela.popescu@adrse.ro

Despre AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST

Participarea la aceasta sesiune de informare este deosebit de importantă pentru cunoasterea cerintelor procesului de management al Fondurilor Structurale, pentru a se asigura o rată de absorbtie maximă a fondurilor alocate tarii noastre si o utilizare cât mai eficientă a resurselor în scopul dezvoltării de succes a României în cadrul UE. Totodată, este esentiala consolidarea relatiilor între toti partenerii – autorităţi publice si din sectorul privat sau al societatii civile – implicati în implementarea fondurilor comunitare, pentru realizarea de proiecte viabile.

Participare: Intrare libera