Masa rotunda in cadrul proiectului Program de instruire pentru elaborare participativă de politici publice locale pentru funcţionari publici

Locul desfasurarii: Cojocna

Organizator: Centrul pentru Politici Publice, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvaniei

Centrul pentru Politici Publice, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvaniei, are plăcrerea de a vă invita să luaţi parte la o masă rotundă cu tema Sectorul neguvernamental şi elaborarea participativă politicilor publice locale. Evenimentul va avea loc la în data de 17.06.2010, începând cu ora 10, la Cojocna.
Masa rotundă are un dublu scop, acela de a explora modul în care sectorul neguvernamental poate asista sectorul public în eforturile de îmbunătăţire a calităţii politicilor publice locale şi a implicării cetăţenilor, precum şi cel de promovare a proiectului “Program de instruire pentru elaborare participativă de politici publice locale pentru funcţionari publici”, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.
Perioada de implementare a proiectului este 22 septembrie 2009 – 22 septembrie 2010. Valoarea totală a proiectului este de 268840 de lei, valoarea finanţării nerambursabile din FSE este de 224816,50 lei, valoarea finantarii nerambursabile din bugetul national este de 34.383,70 şi valoarea cofinanţării beneficiarului la cheltuielile eligibile este de 5289,80 lei.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţiri de proces ale managementului ciclului de politici publice la nivelul aparatului propriu al Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Sighişoara.
Obiectivele specifice ale proiectului se referă la creşterea cunoştinţelor şi expertizei funcţionarilor publici de conducere şi execuţie din aparatul propriu al Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Sighişoara în domeniul dezvoltării locale şi elaborării participative a politicilor publice; îmbunătăţirea procesului de elaborare participativă a politicilor publice la nivelul autorităţii publice locale implicată în proiect; promovarea activă a principiilor dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse la nivelul autorităţii publice locale şi al comunităţii.


Informaţii suplimentare:
Centrul pentru Politici Publice
Dora Ghecenco, asistent de proiect
Tel.(+40) 372 914519
E-mail: info@cenpo.ro

Despre ASOCIATIA CENTRUL PENTRU POLITICI PUBLICE

Asociaţia Centrul pentru Politici Publice este o asociaţie neguvernamentală non-profit independentă, înfiinţată în 2003. Misiunea CENPO este de a contribui la îmbunătăţirea procesului de realizare a politicilor publice prin intermediul iniţierii unor cercetãri independente, al intensificãrii mecanismului informaţional şi al facilitãrii dezbaterilor între diferiţi actori ai scenei publice.

Participare: Intrare libera