Conferința Națională “Intervenția pe termen lung – condiție esențială pentru integrarea optimă a copilului cu cancer!”

BUCURESTI - 20 octombrie 2015

Comunicat tip General in ONG, Sanatate, Social

26 noiembrie 2015, București (locația exactă vă fi anunțată ulterior)
Asociația ”Primind Ajutor Viața Este Luminoasă” (Asociația P. A. V. E. L.) - asociația părinților cu copii bolnavi de cancer - vă invită să participați la cea de-a patra Conferință națională dedicată problematicii cancerului la copii și tineri “Intervenția pe termen lung – condiție esențială pentru integrarea optimă a copilului cu cancer!”. Partenerul nostru în organizarea conferinței este Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR), iar partenerul media este Revista Politici de Sănătate.

Conferința Națională “Intervenția pe termen lung – condiție esențială pentru integrarea optimă a copilului cu cancer!”

Continuând demersul început la edițiile anterioare din anii 2011, 2012 și 2014, conferința va aduce în centrul atenției societății civile, autorităților publice centrale și locale, liderilor și formatorilor de opinie, asociațiilor profesionale, specialiștilor din diverse domenii și publicului larg, situația copiilor și a tinerilor bolnavi de cancer și a familiilor acestora. Mesajul central al evenimentului  este: “Cancerul este învins doar atunci când toate urmările efectelor sale au fost depășite”.

Conferința este o parte componentă a Proiectului Copiii Noștri Aleg Sănătatea – proiect derulat de Asociația P.A.V.E.L. în perioada 15 iulie 2013 – 15 iulie 2016, prin Programul de Cooperare  Elvetiano - Român, care  își propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice  şi  sociale  dintre   România  şi  alte  ţări  din UE  mai avansate (ţări din  UE extinsă) şi în interiorul României, precum și la reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre centrele urbane dinamice şi regiunile periferice structurale mai slabe.

La conferință vor fi invitați să participe  specialiști și personalități din domeniul  asistenței  sociale și  al protecției copilului, medici și asistente  medicale din  cele mai importante centre secții de oncologie - hematologie pediatrică   din  România, psihologi, educatori/ pedagogi   de   spital,   reprezentanți   ai  asociațiilor de   pacienți,   reprezentanți   ai autorităților centrale  și  locale, reprezentanți  ai organismelor finanțatoare, mass media, lideri și formatori de opinie. Vor fi invitați să participe reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, reprezentanți ai Casei Naționale de  Asigurări de Sănătate și Ministerului Educației Naționale, etc.

Sperăm ca prin dezbaterea temelor propuse în cadrul acestei conferințe, prin marea diversitate a participanților, cât și prin ampla lor prezență,  prin  promovarea   necesității   acordării   sprijinului pe   termen  lung, a  oferirii  unui  continuum  de  servicii  pe  perioada spitalizării, dar și la domiciliu pacienților să contribuim la creșterea integrării  și  bunăstării copiilor și tinerilor cu  cancer precum și a familiilor acestora. De asemenea, susținem în acest fel crearea premizelor unei rețele de sprijin funcționale la nivel național prin care nevoile existente și furnizarea de servicii să fie permanent corelate și actualizate.

Menţionăm că asistenţii sociali care participă la eveniment vor primi credite profesionale.

Management eveniment: Asociația P.A.V.E.L.

Înscrierile se vor putea face până în data de 15 Noiembrie 2015, la adresa de e-mail: office@asociatiapavel.ro

Pentru informații suplimentare: Iuliana Ghidu, Director executiv,  telefon: 0737 30 99 62; e-mail: iuliana.ghidu@asociatiapavel.ro

Despre Asociatia P.A.V.E.L.

Asociatia P.A.V.E.L. este asociatia parintilor cu copii bolnavi de cancer, leucemii si anemii grave . A fost înfiintata în scopul îmbunatatirii vietii copiilor si tinerilor bolnavi de cancer, leucemie si anemii grave prin acordarea de sprijin moral, informational, psihologic si material copiilor, tinerilor bolnavi, si acordarea de suport clinicilor de specialitate.
Asociatia P.A.V.E.L. este membra a mai multor federatii: ICCCPO, ECPC, SIOPE, PanCare, UICC, HOPE, IAPO, ICSIG, ICPCN, BRCC, FABC si APSR

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-p-a-v-e-l-/conferin-a-na-ionala-interven-ia-pe-termen-lung-condi-ie-esen-iala-pentru-integrarea-optima-a-copilului-cu-cancer