Intâlnire publică de constituire a Grupului de lucru inter-sectorial - GIPEX

Locul desfasurarii: Sala de Ședințe a Consiliului Local din Satu Mare

Organizator: Asociatia Stea

Miercuri, 17 septembrie 2014, începând cu ora 11.00, sub coordonarea Asociației Stea va avea loc în Sala de Ședințe a Consiliului Local din Satu Mare, aflată în incinta Palatului Administrativ din P-ța 25 octombrie, întâlnirea oficială de semnare a parteneriatului pentru constituirea Grupului de lucru inter-sectorial pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din Satu Mare – GIPEX .

Această inițiativă a Asociației Stea, la care au răspuns pozitiv un număr de 25 de organizații și instituții sătmărene își propune să dezvolte un cadru comun de acțiune menit să crească capacitatea de intervenție la nivel local pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile și să promoveze implicarea comunității în prevenirea și rezolvarea problemelor din domeniul social.

Scopul GIPEX este identificarea de soluţii adecvate de creştere a accesului grupurilor vulnerabile la serviciile sociale şi de bază existente în comunitate, printr-o abordare integrată a nevoilor beneficiarilor, în vederea prevenirii şi depăşirii situaţiilor de dificultate. De asemenea, grupul de lucru îşi propune să contribuie prin diferite tipuri de acţiuni la combaterea discriminării, promovarea cetăţeniei active, a solidarităţii sociale şi cristalizarea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului ONG. Principalele activități ale GIPEX prevăzute în perioada septembrie 2014 - aprilie 2016 cuprind: realizarea unei cercetări a nevoilor și accesibilității la servicii sociale și de bază a grupurilor vulnerabile; construirea și implementarea unei metodologii optimizate de management de caz; realizarea unei evaluări a serviciilor sociale de la nivel local, prioritizarea nevoilor de servicii, utilizarea eficientă a resurselor pe plan local; participarea la un curs de dezvoltare comunitară pentru furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale și promovarea co-deciziei şi co-furnizării de servicii sociale între ONG-uri şi autorităţile publice locale.

Această întâlnire este organizată de către Asociația Stea în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate” implementat în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare şi Poliţia Locală a municipiului Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 211.326,61 Euro, din care 186.160,36 Euro finanţare nerambursabilă şi 25.166,25 Euro contribuţia Asociaţiei Stea şi a partenerilor săi.

Pentru mai multe detalii, contactați-ne la 0361-884330, persoana de contact:  Cristina-Maria Bala, manager proiect, e-mail: asociatiastea @gmail.com sau vizitaţi:  www.asociatiasteasm.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Despre ASOCIATIA STEA

Asociaţia STEA este o organizatie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.

Confirmare pana la data: 17 septembrie 2014

Participare: Intrare libera

Sponsori eveniment:
  • Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
  • Fondul ONG în România Fondul ONG în România
Parteneri eveniment:
  • Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare
  • Poliţia Locală a municipiului Satu Mare Poliţia Locală a municipiului Satu Mare