Studiu european în domeniul modelelor de bună practică şi a formării personalului care lucrează cu copiii străzii în Romania, Franţa, Italia şi Spania

Satu Mare - 20 septembrie 2010

Comunicat tip General in ONG

Asociaţia Stea face un apel către toate organizaţiile, instituţiile şi profesioniştii care lucreză cu copiii străzii din România, să se alăture unei iniţiative europene de a realiza un studiu cu privire la practicile profesionale folosite în domeniul muncii de asistenţă socială cu acest tip de public şi a stării programelor de formare profesională existente pentru personalul care lucrează cu copiii străzii.

Această acţiune porneşte de la constatrea faptului că nu doar în România, ci şi în alte ţări din Uniunea Europeană, profesioniştii care lucrează cu “copiii străzii” (sau “copiii aflaţi pe stradă”) manifestă o nevoie stringentă de a avea instrumente practice de lucru care să fie adaptate caracteristicilor specifice ale acestui tip de public. Totodată se constată că, deşi în munca lor aceşti profesionişti sunt confruntaţi în diferitele ţări cu realităţi adesea similare, ei au trecut prin programe de formare profesională foarte diferite.

Acest studiu se desfăşoară la nivelul a 4 ţări europene (România, Franţa, Italia şi Spania) în cadrul proiectului de Parteneriat Leonardo da Vinci nr: LLP-LdV/2009/RO/101 intitulat „La formation des professionnels travaillant avec les enfants des rues et dans la rue” (Formarea profesioniştilor care lucrează cu copiii străzii şi copiii în stradă) implementat în România de către Asociaţia Stea şi realizat cu sprijinul financiar primit prin programul „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”.

Studiul urmăreşte identificarea diferiţilor profesionişti (asistenţi sociali, educatori, pedagogi de stradă, peer educatori,…) aflaţi în contact cu copiii străzii, analizarea principalelor aspecte ale formării profesionale ale acestora şi formularea unor recomandări cu scopul de a ameliora sistemul de formare profesională şi de asistenţă socială a copiilor în stradă.

Un document final, redactat de către partenerii din cele 4 ţări, va prezenta rezultatele proiectului şi va fi adresat profesioniştilor şi organismelor interesate din diferitele ţări. Acesta urmează să fie lansat în cadrul unei conferinţe ce va avea loc în iulie 2011 la Paris.

Adresăm pe această cale o invitaţie către toate organizaţiile, instituţiile şi profesioniştii din România interesaţi să participe la iniţiativa noastră, să contacteze Asociaţia Stea la e-mail : asociatiastea@gmail.com sau telefon 0361-884330, mobil : 0743174169, persoană de contact Cristina-Maria Bala, coordonator proiect. Data limită : 8 octombrie 2010.

Despre Asociatia STEA

Asociaţia STEA este o organizatie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004 a cărei misiune este aceea de a contribui şi de a milita pentru respectarea drepturilor fiecărui copil şi tânăr, pentru ca acesta să se dezvolte ca parte a unei societăţi responsabile. Asociaţia Stea luptă împotriva cerşetoriei şi a exploatării copiilor şi tinerilor susţinându-i să devină independenţi prin educaţie şi obţinerea unui loc de muncă.
Asociatia Stea, Bulevardul Octavian Goga Nr.14,440217 Satu Mare, telefon :0361884330
asociatiastea@gmail.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-stea/studiu-european-in-domeniul-modelelor-de-buna-practica-si-a-formarii-personalului-care-lucreaza-cu-copiii-strazii-in-romania-franta-italia-si-spania