Conferința de lansare a proiectului „ACUM - ALEGEM CARIERE ȘI URMĂM MESERII”

BUCURESTI - 15 decembrie 2022

Comunicat tip General in ONG

Asociația The Social Incubator în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Organizațională, Inovare și Sustenabilitate anunță organizarea conferinței de lansare a proiectului „ACUM – ALEGEM CARIERE ȘI URMĂM MESERII”, Cod Proiect POCU/991/1/3/154318.

Evenimentul va avea loc joi, 15 decembrie 2022, începând cu ora 10.00 și se va desfășura la Hotel Internațional București, localizat pe Strada Căuzași nr.27, Sector 3, București.

Scopul Conferinței este de a oferi informații privind obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului, grupul țintă, detalii privind derularea proiectului, etapele și activitățile implementate, condițiile de participare, precum și crearea de parteneriate pentru desfășurarea cu succes a proiectului.

Proiectul se derulează în perioada iulie 2022 – decembrie 2023 și își propune să crească ocuparea, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 și 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Centru: județele Alba, Mureș, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, prin derularea programelor de mediere pe piața muncii pentru 380 persoane și derularea următoarelor cursuri de formare: competențe antreprenoriale, competențe digitale – nivel de bază, lucrător în structuri pentru construcții, lucrător comercial, gestiunea deșeurilor, frizer și montator rigips.

 

Prin acest proiect ne-am propus 2 obiective specifice:

    Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu în rândul membrilor grupului țintă prin derularea programului de formare profesională de competențe antreprenoriale și competențe digitale – nivel de bază pe o perioadă de 14 luni.Integrarea pe piața muncii a 380 de persoane prin participarea la programul de mediere pe piața muncii.

 

În cadrul Conferinței vor participa Roxana Mînzatu, Secretar de stat și coordonator al Departamentului pentru Evaluare Integrată și Monitorizarea Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene, un reprezentant din partea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, reprezentanți din partea instituțiilor de profil, a partenerilor și colaboratorilor, a angajatorilor, beneficiari ai programelor implementate de Asociația The Social Incubator, precum și membrii echipei de implementare.

 

Proiectul „ACUM – ALEGEM CARIERE ȘI URMĂM MESERII” este confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Proiectul a fost contractat în data de 01 iulie 2022 pentru o perioadă de 18 luni, respectiv până la data 31.12.202, iar valoarea totală a proiectului este de 4,565,785.64 lei (patru milioane cincisute șaizecisicinci de mii șaptesuteoptzecișicinci și șaizecișipatru de bani) din care: 4,565,785.64 lei grant si 0 lei cofinanțare.

 

Pentru mai multe detalii despre proiectul „ACUM – ALEGEM CARIERE ȘI URMĂM MESERII” vă invităm să luați legătură cu d-na Nicoleta-Lăcrămioara Arghiroiu – Expert Programe de Promovare la numărul de telefon +40765919676 sau prin email, la nicoleta.arghiroiu@asociatiasocialincubator.org

 

Punct de contact proiect „ACUM – ALEGEM CARIERE ȘI URMĂM MESERII”, sediul Asociației The Social Incubator, Str. Suvenir nr.9, Sector 2, București.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Asociatia The Social Incubator

comunicare@asociatiasocialincubator.org

0790599908

ASOCIATIA THE SOCIAL INCUBATOR

http://www.asociatiasocialincubator.org

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/asociatia-the-social-incubator/conferinta-de-lansare-a-proiectului-acum-alegem-cariere-i-urmam-meserii