CC Assistant 2.8 este disponibil acum şi în limba română

Brasov - 30 iunie 2004

Comunicat tip General in IT&C

Sistemul CC Assistant, dezvoltat de Bit Software, este disponibil acum pentru piaţa românească cu interfaţa în limba română.

În momentul de faţă, CC Assistant poate fi utilizat în limba română, engleză, olandeză şi japoneză. Astfel, utilizatorii răspândiţi în diferite zone geografice pot alege limba în care să fie configurată automat interfaţa. Datorită caracteristicilor multi-limbă, CC Assistant permite trecerea de la o limbă la alta, oricând în timpul utilizării sistemului.

CC Assistant 2.8 este disponibil acum şi în limba română

Prin traducerea aplicaţiei în limba română, Bit Software doreşte să vină în întâmpinarea cerinţelor clienţilor săi şi a potenţialilor clienţi care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa românească şi care doresc să obţină excelenţa în managementul serviciilor prin implementarea unui sistem care să garanteze furnizarea serviciilor la cele mai ridicate standarde de calitate.

CC Assistant se adresează firmelor medii şi mari internaţionale şi româneşti. În prezent, peste 80 de firme utilizează acest pachet pentru:
- Managementul Serviciilor IT – gestionarea proceselor secundare care apar la implementarea unui sistem informatic, managementul infrastructurii IT, gestionarea schimbărilor de infrastructură.
- Controlul calităţii – modelarea proceselor specifice şi a procedurilor de lucru din organizaţie, conform standardelor de calitate TQM – Total Quality Management şi ITIL – IT Infrastructure Library.
- Comunicarea structurată – formalizarea comunicaţiei între diferitele departamente ale organizaţiei, precum şi în relaţiile cu clienţii şi partenerii.
- Învăţarea continuă – dezvoltarea unei baze de cunoştinţe şi păstrarea competenţelor în organizaţie.

CC Assistant cuprinde şapte arii funcţionale (module) strâns legate între ele: Call & Incident Management, Problem Management, Configuration Management, Change Management, Service Level Management, Hours Management, Opportunity Management şi un sistem flexibil de notificare - Smart Agents.

Dintre caracteristicile sistemului CC Assistant amintim:
- Interfaţa Web - Toate modulele pot fi accesate şi utilizate de pe orice staţie de lucru, de la distanţă (reţea, linie închiriată sau internet), prin intermediul browserelor de internet de tip Microsoft Internet Explorer sau Netscape Navigator.
- ASP ready – Sistemul poate fi utilizat (pe lângă licenţierea normală) şi prin plata unui abonament anual sau lunar, fiind găzduit însă de o terţă parte (provider ASP) care deţine un DataCenter fiabil şi linii de comunicaţie Internet cu disponibilitate extrem de ridicată. Închirierea ASP are marele avantaj de reducere a costurilor şi investiţiilor iniţiale; cu alte cuvinte, utilizatorul plăteşte atât timp cât utilizează produsul software (serviciul ASP) ca şi în cazul abonamentului de telefon sau Internet.

Printre clienţi se numără Heidelberg Cement România, Artima Retail Investment România, Oil Terminal România, Profuse Olanda, KPN Olanda, Schuuring Communicatie Netwerk Olanda etc.

Despre BIT SOFTWARE

Bit Software oferă soluţii complete de business, bazate pe cea mai nouă tehnologie Microsoft, menite să conducă la creşterea productivităţii şi eficienţei organizaţiilor şi la îmbunătăţirea continuă a acestora.
Localizată în Braşov, Bit Software este specializată în furnizarea de soluţii informatice de gestiune a întreprinderii pentru piaţa românească (Socrate) şi soluţii de gestiune a serviciilor şi gestiune a cunoştinţelor pentru piaţa românească şi internaţională(CC Assistant), precum şi a soluţiilor de business intelligence (ProClarity).
Cornelia Crîşmăreanu
Asistent marketing
info@bitsoft.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/bit-software/cc-assistant-2-8-este-disponibil-acum-si-in-limba-romana