Socrate oferă un plus de flexibilitate în luarea deciziilor cu Reporting Services

Brasov - 9 mai 2005

Comunicat tip General in IT&C

Socrate, sistemul integrat de gestiune a afacerii, dezvoltat de Bit Software oferă un plus de flexibilitate în luarea deciziilor punând la dispoziţia utilizatorilor o nouă modalitate de raportare bazată pe Microsoft SQL Server Reporting Services. Noile rapoarte, complementare rapoartelor tradiţionale incluse în sistemul Socrate, îmbunătăţesc productivitatea organizaţiilor furnizând o modalitate uşoară şi prietenoasă de distribuire a informaţiilor în cadrul organizaţiei. Noua metodă de raportare garantează că informaţia ajunge în timp real la persoanele care au nevoie de ea pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor.

Socrate oferă un plus de flexibilitate în luarea deciziilor cu Reporting Services

Reporting Services este o soluţie completă care ajută la crearea, gestionarea şi distribuirea rapoartelor atât în mod tradiţional, pe hârtie, cât şi interactiv, pe web. Ca parte integrantă a platformelor de business intelligence de la Microsoft, Reporting Services combină capabilităţile de gestionare a datelor ale SQL Server şi Microsoft Windows Server cu aplicaţiile familiare Microsoft Office pentru a furniza informaţii în timp real care să sprijine utilizatorii în luarea unor decizii de business pertinente.

Cu Socrate şi Reporting Services există posibilitatea de a obţine, pe lângă obişnuitele rapoarte operaţionale, şi rapoarte de analiză dinamice şi uşor accesibile, configurabile cu efort minim. Fiecare utilizator poate primi exact datele de care are nevoie când are nevoie, iar apoi le poate transmite mai departe conform regulilor de stabilite, în orice format doreşte. Prin integrarea cu Reporting Services, Socrate oferă acum rapoarte dinamice care ajută la stanadardizarea şi fluidizarea comunicării între angajaţii aceluiaşi departament şi apoi mai departe între departamentele din cadrul organizaţiei.

Socrate, sistemul integrat de gestiune a afacerii dezvoltat de Bit Software, acoperă toate ariile funcţionale ale afacerii printr-o suită de module perfect integrate, grupate în pachetele Financiar, Comercial, Producţie, şi prin instrumente performante de analiză decizională. Socrate are la ora actuală 2 000 de utilizatori în peste 150 de firme din România care activează, în principal, în domeniile retail, distribuţie, industria de proces şi servicii.

Despre BIT SOFTWARE

Bit Software este specializată în furnizarea de soluţii informatice de gestiune a întreprinderii pentru piaţa românească (Socrate) şi soluţii de gestiune a serviciilor informaţionale şi gestiune a cunoştinţelor pentru piaţa românească şi internaţională(CC Assistant), precum şi a soluţiilor de business intelligence (ProClarity).
Cornelia Crîşmăreanu
Asistent Marketing
info@bitsoftware.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/bit-software/socrate-ofera-un-plus-de-flexibilitate-in-luarea-deciziilor-cu-reporting-services