Casa de avocatura Coltuc va ajuta sa radiati firmele pe criza economica

BUCURESTI - 3 martie 2009

Comunicat tip General in Afaceri

S-a luat aceasta decizie din cauza numarului mare de radieri din ultimul timp,Decizia este de a avea un onorariu unic de 400 de lei indiferent de complexitatea cauzei

Radierea unei firme in Romania
In cazul in care se doreste dizolvarea societatii comerciale cu raspundere limitata cu asociat unic, inainte de expirarea termenului fixat pentru durata acesteia, dosarul de inregistrare ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul in a carei raza teritoriala isi are declarat sediul social firma trebuie sa contina o serie de documente.

Etapa I - Dizolvarea

1. Cererea de inregistrare, in original, intr-un exemplar; 2. Actul modificator al actului constitutiv (Decizia Asociatului Unic) - original + 1 copie; 3. Daca este cazul, avizele prealabile prevazute in legile speciale (original); 4. Daca dosarul nu este depus de asociat sau administrator (in cazul in care nu e una si aceeasi persoana), imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); 5. Dovezile privind plata taxelor legale:
- taxa judiciara de timbru, in original;
- timbre judiciare;
- taxa de registru;
- tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Etapa a II-a - Radierea

1. Cerere de radiere, in original, in trei exemplare; 2. Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si anexa/anexele (originale); 3. Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original); 4. Daca este cazul, dovada Agentiei teritoriale pentru protectia mediului privind aprobarea bilantului de mediu in cazul societatilor autorizate sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului (copie); 5. Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original0; 6. Dovezile privind plata taxelor legale:
- taxa judiciara de timbru, in original;
- timbre judiciare;
- taxa de registru.

Cererea de radiere se va depune dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial.

Copiile dupa certificatele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.

In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in copii traduse si legalizate.

Filele din dosar vor fi numerotate in ordine, incepand de la coperta din dreapta si se va completa, in mod obligatoriu, opisul inclus in cerere.

Solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat care poate cere administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.

Continutul dosarului:
Dosarul pentru radierea din registrul comertului si de la organul fiscal a sucursalelor infiintate de societati comerciale, va contine, in ordinea indicata mai jos, urmatoarele documente:

1. Cerere de radiere - declaratie de mentiuni (formular tip nr. 5), in trei exemplare; 2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor, cu exceptia SRL cu asociat unic (original); 3. Actul aditional in forma autentica (original + 2 copii); 4. Certificatul de inmatriculare, in original; 5. Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); 6. Certificatul de inregistrare fiscala (original); 7. Dovezile privind plata taxelor legale:
- taxa judiciara de timbru (original);
- timbre judiciare;
- taxa de publicare in Monitor Oficial;
- taxa de registru;


avocat@coltuc.ro
www.coltuc.ro
0745150894