Casa de Cultura Friedrich Schiller

Casa de Cultura Friedrich Schiller


Descrierea companiei Casa de Cultura Friedrich Schiller

Casa de Cultură “Friedrich Schiller”, casa minorităţii germane din Bucureşti, a fost înfiinţată la 1 iunie 1957 prin hotărârea Consiliului Popular Bucureşti si se află sub îndrumarea, coordonarea şi controlul Primăriei Municipiului Bucureşti, realizate direct prin organul său de specialitate Direcţia pentru Cultură, Învăţământ şi Turism.

Obiectul de activitate al Casei de Cultură Friedrich Schiller este organizarea de proiecte şi programe culturale şi educativ-formative pentru etnicii germani şi vorbitorii de limbă germană din Bucureşti şi dezvoltarea ofertei pentru programe şi servicii culturale, în special în limba germană, pentru satisfacerea nevoilor culturale, în scopul creşterii gradului de acces şi participare a cetăţenilor Capitalei la o viaţă culturală diversă.

Comunicate Casa de Cultura Friedrich Schiller :

Vezi toate comunicatele companiei Casa de Cultura Friedrich Schiller.