Sigle

Anunț de presă privind începerea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC A_BEST INTERACTIV S.R.L.”

BUCURESTI - 15 aprilie 2021

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

SC A_BEST INTERACTIV S.R.L. cu sediul în Municipiul București, sectorul 5, Str. Progresului, nr 53, bl 5, sc 2, parter, ap 30, România, derulează, începând cu data de 08.04.2021 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC A_BEST INTERACTIV S.R.L.”,co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-6464 din 07-04-2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului BUCUREŞTI (AIMMAIPE).

Valoarea totală a Grantului este de  145218.6  lei, iar valoarea cofinanțării este de 21782.79 lei.

 

Locația de implementare este situată în Municipiul București, sectorul 5, Str. Progresului, nr 53, bl 5, sc 2, parter, ap 30, România.

 

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt următoarele:

 

- menținerea activității, pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data acordării ajutorului de stat;

- menținerea/ suplimentarea numărului de salariaţi înscrişi în cererea de finanţare, pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data acordării ajutorului de stat.

 

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

 

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

 

Despre A_BEST

Date de contact:


Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la punctul de lucru al SC A_BEST INTERACTIV SRL din Municipiul București, sectorul 5, Str. Progresului, nr 53, bl 5, sc 2, parter, ap 30, România, persoană de contact Aura Valentina Icodin, Administrator Unic, email aura.icodin@abest.ro, tel 0762 274 913.