Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura

Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura


Descrierea companiei Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (CPPC) este o instuţie publică, de nivel naţional, ce funcţionează în subordinea Ministerului Culturii. CPPC este principalul furnizor de programe de formare profesională din domeniul culturii, cu o tradiţie de peste 40 de ani în domeniu. Cursurile oferite sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Oferta centrului include aproximativ 30 de programe de formare profesională care se adresează principalelor ocupaţii din domeniul cultural (biblioteconomie, muzeologie, conservare şi restaurare, arte), precum şi altor domenii cum ar fi comunicare, management, resurse umane etc. Pe lângă oferta de programe de pregătire profesională, CPPC organizează şi sesiuni de evaluare de competenţe lingvistice. CPPC oferă organizaţiilor interesate un serviciu de consultanţă organizaţională. Procesul de consultanţă cuprinde în fiecare caz etapa de definire a nevoilor clientului, urmată de evaluarea situaţiei actuale – prin analiză de documente şi prin interviuri cu angajaţii şi managerii instituţiei, pentru a identifica ariile în care este necesară intervenţia, de prezentarea măsurilor alternative către conducerea instituţiei şi, în final, de definirea de instrumente interne de management şi control adaptate structurii şi contextului instituţional al clientului.

Comunicate Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura :

Vezi toate comunicatele companiei Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura.