Curs Siguranţa şi securitatea în muncă

BUCURESTI - 27 mai 2013

Comunicat tip General in Arta & Entertainment, Cursuri

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură vă invită între 24 şi 28 iunie 2013 la cursul de "Siguranţa şi securitatea în muncă" organizat în Bucureşti, la sediul său din Bulevardul Unirii nr. 22. Programul se adresează atât persoanelor cu atribuţii în domeniu, cât şi angajaţilor cu responsabilităţi privind conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile şi imobile: gestionari custode sală, conservatori bunuri culturale, conservatori opere de artă şi monumente istorice, restauratori bunuri culturale sau muzeografi - atestaţi sau în curs de atestare.

Conţinutul tematic al cursului este structurat pe două module astfel:

Modulul I

-Concepte de bază privind securitatea şi sănătatea în muncă 

-Legislaţia naţională 

-Obligaţiile şi responabilităţile angajatorilor şi angajaţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă 

-Modul de definire şi identificare a unui eveniment, incident periculos, accident de muncă sau a unei boli profesionale

-Modul de comunicare şi cercetare a unui eveniment, incident periculos, accident de muncă

-Elaborarea planului de prevenire şi protecţie 

-Primul ajutor

Modulul II

-Legislaţia europeană

- Protecţia şi securitatea personalului angrenat în activitatea de restaurare, evaluarea riscurilor

- Prevenirea şi evaluarea riscurilor profesionale:

    prevenirea riscurilor determinate de expunerea restauratorilor la agenţii chimici, biologici, cancerigeni; substanţele chimice utilizate în procesul de restaurare; substanţe chimice periculoase, clasificare, riscuri

- Aspecte relevante privind activitatea laboratoarelor de restaurare:

    aspecte legislative privind protecţia mediului; proceduri şi metodologii privind activitatea laboratoarelor de conservare-restaurare

La finalul cursului, participanţii vor primi o diplomă din partea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.

Tarif: 700 de lei

Locul şi perioada desfăşurării: Bucureşti, 24-28 iunie 2013

Persoană de contact:

Ioana Ghenciu

Tel: 021 - 310.08.15

Fax: 021- 310.08.16

Mobil: 0788.37.12.54

E-mail: ioana.ghenciu@cppc.ro 

Despre Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (CPPC) este o instuţie publică, de nivel naţional, ce funcţionează în subordinea Ministerului Culturii. CPPC este principalul furnizor de programe de formare profesională din domeniul culturii, cu o tradiţie de peste 40 de ani în domeniu. Cursurile oferite sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Taguri: formarecurssecuritatelegislatiesigurantamunca