Ultimele locuri la seminarul cu tema negocierea colectiva si solutionarea conflictelor de munca!

BUCURESTI - 14 noiembrie 2011

Comunicat tip General in Afaceri, ONG, Social, Juridic, HR

CNIPMMR, confederatie patronala reprezentativa la nivel national, organizeaza Seminarul National cu tema "Aplicarea corecta a Legii nr. 62/2011: negocierea colectiva la nivel de unitate/grup de unitati, solutionarea conflictelor individuale si colective de munca", care se adreseaza intreprinzatorilor, managerilor si specialistilor.

Seminarul National este 90% aplicativ si asigura in premiera la nivel national:

Informarea completa a participantilor cu privire la: aplicarea corecta a dispozitiilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social; cadrul legal si procedura negocierii colective la nivel de unitate/grup de unitati; cadrul legal privind solutionarea conflictelor individuale si colective de munca; cadrul legal si bunele practici la nivel national si european.Rezolvarea de spete, prezentarea de cazuri aplicative si bune practici in domeniul negocierii colective si solutionarii conflictelor individuale si colective de munca.Dobandirea de abilitati practice, tehnici de negociere, modele si formulare cadru pentru actiunile necesare a fi initiate in vederea incheierii, negocierii sau inregistrarii contractului colectiv de munca la nivel de unitate.Rezolvarea unei probleme punctuale a fiecarui participant la seminar in domeniul relatiilor de munca;Posibilitatea sesizarii problemelor in domeniul negocierilor colective si solutionarii conflictelor de munca, cu formularea de propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ, administrativ si judiciar, care vor fi prezentate de CNIPMMR autoritatilor publice competente.

Invitati: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti.

Taxa participare este de 500 lei/participant, fara TVA de 24% (620 lei, cu TVA inclus), care trebuie achitata pana cel tarziu la data de 17.11.2011 si cuprinde: suport de curs pe CD; caiet de seminar cu modele si formulare cadru pe CD; certificat de participare; bonus practic: rezolvarea unei probleme punctuale a participantului; tratatie welcome coffee, 2 pauze si Dejun bufet suedez.

Pentru relatii suplimentare, persoana de contact este D-l Dan Vieru, Departamentul Juridic si Dialog Social CNIPMMR, telefon: +4-021.312.68.93; fax +4-021.312.66.08; mob. +4-0745.343.224, e-mail:pr@cnipmmr.ro.

http://www.cnipmmr.ro

Despre CNIPMMR

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, non-guvernamentală, apolitică şi non profit. CNIPMMR participă la toate structurile de dialog social tripartit la nivel naţional şi local, precum şi la negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional şi desfăşoară activităţi deosebit de importante pentru susţinerea intereselor IMM-urilor, fiind recunoscută ca organizaţie de utilitate publică. La nivel internaţional, CNIPMMR este membru în Uniunea Europeană a Artizanatului şi a IMM-urilor (UEAPME), în Asociaţia Mondială pentru IMM-uri (WASME), în Biroul Balcanic al Clasei de Mijloc, în Consiliul European pentru Întreprinderi Mici (ECSB) şi participă la dialogul social european (având un reprezentant în cadrul Comitetului Economic şi Social European), precum şi la activitatea Grupului de experti FP7 şi în cadrul Enterprise Policy Group - Business Chamber.