Premieră în IT-ul românesc: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prelucrat la Cluj-Napoca în cadrul companiei de software DocEssensis, membră a grupului EBS

Cluj-Napoca - 6 septembrie 2006

Comunicat tip General in IT&C

Grupul EBS a reuşit o premieră pentru domeniul IT românesc: încheierea unui parteneriat de durată cu grupul de firme Imprimerie Centrale Luxembourg vizând prelucrarea logică a documentelor Uniunii Europene, şi anume prelucrarea Jurnalului Oficial al UE, secţiunea C şi a Memorialului Luxemburghez (“monitorul oficial“ al statului Luxemburg).

Domeniul de business ITTS (IT Touched Services) 'Prelucrarea logică a documentelor', poziţionat până în prezent în cadrul EBS Consulting SRL, membră a grupului EBS a fost externalizat în cadrul companiei nou-înfiinţate DocEssensis SRL, membră a aceluiaşi grup. DocEssensis se va ocupa de prelucrarea logică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, secţiunea C şi a Memorialului Luxemburghez. În ultimii doi ani EBS Consulting SRL a colaborat cu succes cu firma Infeurope S.A. Luxembourg, membră a grupului Imprimerie Centrale, pe un proiect de prelucrare a documentelor legislative pentru Comisia Europeană.

În data de 4 septembrie 2006 s-a semnat la Luxemburg (a se vedea poza din ataşament), în prezenţa reprezentanţilor Price Waterhouse Coopers, un contract de vânzare a 60% din părţile sociale ale DocEssensis către grupul de firme Imprimerie Centrale S.A. Luxembourg. Imprimerie Central oferă servicii de prelucrare a documentelor, precum şi de tipar Uniunii Europene şi statului Luxemburg încă din anul 1964.

Conducerea companiei DocEssensis va fi asigurată în următorii 5 ani de către Daniel Metz, în funcţia de director general şi de către un consiliu consultativ format din 5 persoane. Preşedintele Consiliului Consultativ este domnul Roland Dernoeden (Preşedintele grupului Imprimerie Centrale). Din Consiliul Consultativ face parte şi domnul Henri Grethen, preşedinte al grupului parlamentar al Partidului Democrat din cadrul Camerei Deputaţilor a statului Luxemburg şi fost ministru al economiei. Toţi membrii Consiliului Consultativ sunt şi administratori legali ai firmei DocEssensis SRL.

Pentru început, DocEssensis va avea un număr de 30 de angajaţi, urmând ca până la 1 ianuarie 2007 să îşi mărească echipa la 50 de angajaţi. Pentru sfârşitul anului 2007 este prevăzut un număr de aproximativ 100 de angajaţi.

“Conceptul de IT Touched Services se referă la servicii în domenii adiacente industriei IT, cum este şi cel de prelucrare logică de documente, iar dezvoltarea sa a venit ca o urmare firească a proiectelor derulate până în prezent şi încheiate cu succes, ceea ce a încurajat dezvoltarea mai departe a acestei divizii”, mărturiseşte Daniel Metz, directorul general al grupului EBS.

Cifra de afaceri a grupului de firme EBS a crescut an de an, de la înfiinţare până în prezent, atingând în 2005 un nivel de 1,9 mil. Euro, ceea ce reprezintă o creştere cu 60% faţă de 2004. Profitul grupului s-a dublat comparativ cu anul de bază 2004. Grupul de firme EBS îşi propune ca obiectiv financiar pe 2006 depăşirea unei cifre de afaceri de 2 milioane Euro.

Despre EBS Romania

Grupul EBS, cu sediul în Cluj-Napoca şi filiale la Sibiu, Arad şi Bucureşti, are peste 140 de angajaţi şi este Microsoft Gold Certified Partner.

EBS este activă pe piaţa internaţională ca furnizor de servicii de IT Outsourcing (Nearshore) şi dezvoltarea de aplicaţii software la cerere. Divizia de Nearshore are un portofoliu de clienţi care include firme mari din Germania, SUA, Danemarca, Grecia, Elveţia, cum ar fi: DKV Düsseldorf, GIP Offenbach, DaimlerChrysler Graz, Softlab München, Emprise München, Intec Hechingen, Itella Frankfurt, Benteler Paderborn, SHS Systech Kastl, DataGlobal Gaildorf, etc. Printre proiectele notabile derulate până în prezent se numără servicii de document management (prelucrarea documentelor legislative) pentru Comisia Europeană, precum şi mentenanţa platformei Intranet a BMW prin care distribuitorii de autoturisme BMW din lumea întreagă comunică între ei.

Pe piaţa românească, EBS oferă un sistem ERP performant, produs exclusiv pentru mediul de afaceri din România – Clarvision ERP, confirmat de numărul mare de implementări în companii cu profil de producţie. Prestigioasa companie de cercetări de piaţă IDC i-a acordat titulatura 'ERP conform definiţiei IDC'.

Mai multe detalii sunt disponibile pe website-urile companiei www.ebsromania.ro şi www.ebsromania.com

Persoană de contact: Dana Zaharia, Marketing Executive – telefon: 0264 406 460 email:dana.zaharia@ebsromania.ro
dana.zaharia@ebsromania.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ebs-romania/premiera-in-it-ul-romanesc-jurnalul-oficial-al-uniunii-europene-prelucrat-la-cluj-napoca-in-cadrul-companiei-de-software-docessensis-membra-a-grupului-ebs