Invitatie participare la III-lea Simpozion de Robotica, EUROP_RO

BUCURESTI - 20 august 2007

Comunicat tip General in Stiinta / Cercetare

EUROP_RO, Platforma Europeana de Robotica Filiala din Romania, are placerea de a va invita sa participati la cel de-al III-lea Simpozion de Robotica, EUROP_RO si la I Conferinta Internationala EUROP_RO. Lucrarile se vor desfasura in perioada 13-15 septembrie 2007 la Universitatea Politehnica din Bucuresti – Sala Senatului si Palatul Patriarhiei.

Tematica lucrarilor de prezentat in cadrul celor doua manifestari include ca repere principale urmatoarele subiecte:

Joi 13 Septembrie 2007
Realizari EUROP-RO si planuri de actiune: schita de agenda.
Participarea la programele interne / externe de cercetare in Robotica prin parteneriat realizat in
cadrul platformei tehnologice EUROP_RO.

Vineri 14 Septembrie 2007
WS1
1.2. Initiativa romana EUROP_RO de raliere al EUROP. Stadiul actual de dezvoltare, conducerea
executiva, reprezentativitatea la nivel national a EUROP_RO, sediul operational si structura
informatica a EUROP_RO. Sinteza propunerilor formulate de membrii activi si in curs de aderare la EUROP_RO referitoare la imbunatatirea organizarii si functionarii EUROP_RO
WS 2
2.2. Sinteza propunerilor membrilor EUROP_RO referitoare la elaborarea formei preliminare a
Agendei Strategice de Cercetare a EUROP_RO.
2.4. Mediul Academic, Universitati, Institute Nationale si Centre de Cercetare cu preocupari de
cercetare in Robotica. Competente specifice si potentialul de parteneriat intern / extern la cercetarea in Robotica. Reprezentativitatea la nivel national a EUROP_RO
2.5. Premizele dezvoltarii sinergice a cercetarii romane in robotica si domeniile conexe. Platforme
tehnologice care colaboreaza cu EUROP_RO. Subdomenii specifice si interferente intre domeniile de cercetare. Propuneri privind armonizarea cercetarilor interdisciplinare si corelarea Agendelor de Cercetare Strategica.

Vineri 14 Septembrie 2007
WS 3
3.2. Agenti Economici din Romania cu competente specifice si potentialul de parteneriat intern /
extern la cercetarea in Robotica. Reprezentativitatea la nivel national a EUROP_RO.
WS 4
4.1. Institutii, organisme, agentii guvernamentale si ONG din Romania implicate in derularea /
reglementarea activitatilor de standardizare / testare / omologare / certificare. Probleme specifice
armonizarii legislatiei RO / EU
4.2. Institutii, organisme, agentii guvernamentale si ONG implicate in promovarea si sustinerea
parteneriatelor nationale / internationale pentru cercetare – dezvoltare in robotica. Politici si
masuri suport specifice posibil a fi adoptate la nivel national / international pentru sustinerea
cercetarii - dezvoltarii in robotica derulate prin parteneriat in cadrul PT EUROP / EUROP_RO.
Suportul financiar posibil a fi acordat PT EUROP_RO prin finantare din fonduri public – private
interne / externe.
4.3. Strategii guvernamentale privind prioritatile in dezvoltare industriala regionala si suportul
financiar de implementare a acestora. Contributii posibil a fi aduse prin implicarea directa a PT
EUROP_RO ca forma de parteneriat public - privat prin care se urmareste in mod prioritar
dezvoltarea economica durabila la nivel regional si national. Reprezentativitatea Autoriltatilor
Publice in cadrul PT EUROP_RO. Suportul financiar posibil a fi acordat PT EUROP_RO prin
finantare public – privata din surse interne / externe.
4.4. Institutii si organisme din mediul privat, agenti economici, mediul financiar – bancar, fonduri
de dezvoltare, fonduri de risc, si ONG posibil a fi implicate in sustinerea financiara a PT
EUROP_RO. Suportul de finantare din fonduri private interne / externe posibil a fi acordat de catre agentii economici si mediului financiar – bancar.

Vineri 14 Septembrie 2007
WS 5
5.1. Participarea romana la programele nationale de cercetare in Robotica in perioada 2000-2005.
Sinteza programelor de finanatare interna a cercetarii in robotica la care au aplicat anterior (2000 -2005) si a rezultatelor obtinute de catre membrii EUROP_RO.
5.2. Sinteza noilor programe de finantare interna a cercetarii / dezvoltarii in robotica (lansate in perioada 2006 - 2007).
5.3. Programe de finantare a cercetarii in robotica accesate de catre membrii EUROP_RO in
perioada 2006 – 2007. Partneriate realizate in cadrul platformei tehnologie EUROP_RO.
Sinteza rezultatelor aplicarii in anul 2006 si a proiectelor aflate in derulare. Proiecte aprobate
pentru finantare in cadrul noului program de finantare a cercetarii in robotica PNCDI-2 (2007).
Propuneri pentru adoptarea de masuri specifice de extindere a partneriatelor in cercetare –
dezvoltare intre reprezentantii EUROP_RO din toate regiunile de dezvoltare. Propuneri pentru
elaborarea uneor masuri de stimulare a aplicarii in comun la proiecte finantate prin programele
IMPACT / Fonduri structurale si PNCDI-2 in perioada 2007 - 2012.
WS 6
6.1. Participarea romana la programele externe de cercetare in Robotica in perioada 2000-2007.
Realizari obtinute in cadrul FP6 / alte programe finantate de catre UE. Propuneri de masuri si
actiuni comune care pot asigura extinderea participarii romane in cadrul FP 7 prin intermediul
EUROP / EUROP_RO.
6.4. Puncte de vedere privind Initiativa romana pentru infiintarea in cadrul EUROP_RO a Centrul
National de asistenta tehnico – stiintifica si promovare a parteneriatelor intre membrii EUROP_RO pentru aplicarea in comun la programele de finantare a cercetarii in robotica din cadrul PC 7 / FS /PNCDI 2.

Sambata 15 Septembrie 2007
WS 7
7.1. Tehnologii de asistare si reabilitare medicala. Aparatura si tehnici de medicina fizica si
recuperare medicala. Robotica medicala.
7.2. Participarea romana la programele interna / externe de cercetare in robotica medicala in
perioada 2000-2007. Realizari obtinute in cadrul FP6 / alte programe finantate de catre UE. Masuri necesar a fi adoptate pentru extinderea participarii romane la programul FP7.
7.3. Sinteza subprogramelor / call-urilor FP7 cu tematici de cercetare specifice domeniului
roboticii medicale si conexe acesteia. Solicitate adresate EUROP / EUROP_RO in vederea
extinderii participarii partenerilor EUROP_RO la PC 7. Programe de cercetare – dezvoltare in robotica medicala si programe suport finantabile prin FP 7 in cadrul parteneriatelor realizate prin EUROP /EUROP_RO.

Discutii si concluzii finale
Puncte majore de referinta, obiective, actiuni, termene si reponsabilitati in dezvoltarea de
perspectiva a EUROP_RO. Propuneri privind Agenda de Cercetare Strategica si Strategia de
Dezvoltare a EUROP_RO pentru perioada 2008 – 2012.

Despre Edu & Eng Project SRL

EUROP_RO este filiala din Romania a Platformei Tehnologice Europene de Robotica, EUROP.
Prof. dr. ing. Adrian Nicolescu – UPB
Vicepresedinte Fabricatie Robotizata
Mobil: 0744 923 533
Tel.: 021 402 9369
Fax. 021 344 2569
afnicolescu@yahoo.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/edu-eng-project-srl/invitatie-participare-la-iii-lea-simpozion-de-robotica-europ-ro