Forumul National al Oraselor

Locul desfasurarii: Hotel InterContinental Sala Ronda

Organizator: FINMEDIA

Forumul National al Oraselor

„Forumul Naţional al Oraşelor – Rolul factorului investitional în dezvoltarea urbană” organizat de Finmedia împreună cu Asociaţia Municipiilor din România şi având ca Partener Oficial Rosal Grup.
Iniţiativa organizării acestui eveniment vine ca urmare a uneia dintre principalele provocări cu care se confruntă Europa în secolul XXI şi anume noile modele de dezvoltare a oraşelor sale.
Dezvoltarea unor oraşe competitive şi durabile reprezintă o prioritate la nivelul Uniunii Europene, România având obligaţia să se înscrie în acest demers european şi să asigure condiţiile dezvoltării durabile a reţelei naţionale de oraşe.
Aşadar, ne-am propus să oferim tuturor actorilor implicaţi în procesul de dezvoltare durabilă posibilitatea de a interacţiona pentru a găsi modalităţile de implicare efectivă în acest proces atât la nivel operaţional cât şi managerial astfel încât comunităţile locale şi România în ansamblul ei să se alinieze la standardele europene privind creşterea calităţii vieţii în mediul urban.
Evenimentul are drept scop crearea deprinderii de conlucrare a tuturor factorilor implicaţi activ în viaţa urbană, atât a administraţiei publice locale, a organismelor de educaţie şi cercetare, a mediului de afaceri cât şi a liderilor societăţii civile, în vederea realizării unei analize aprofundate asupra stadiului actual al dezvoltării urbane, precum şi îmbunătăţirea procesului de elaborare şi implementare a politicilor publice adaptate la continua schimbare.
Pornind de la aspectul primordial al dezvoltării urbane, necesitatea investirii în revigorarea centrelor urbane pentru a le permite să acţioneze ca motoare de creştere economică, întâlnirea are ca obiectiv conexarea preocupărilor sectoarelor public şi privat pentru realizarea scopului dezvoltării urbane: creşterea calităţii vieţii.
Dintre dezideratele organizării acestui eveniment menţionăm definirea conceptului de dezvoltare urbană integrată, conştientizarea comunităţilor locale asupra importanţei realizării condiţiilor favorabile atragerii de investitori, a derulării parteneriatelor public-private, a importanţei valorificării şi promovării potenţialului autohton, precum şi a necesităţii stabilirii strategiilor de marketing şi a temelor definitorii ale oraşului european modern.
Ne-am propus să aducem faţă în faţă reprezentanţi de top ai administraţiei centrale, reprezentanti ai autorităţilor publice locale şi ai mediului de afaceri din dorinţa de a crea un mediu propice conştientizării şi implicării tuturor factorilor în procesele de dezvoltare urbană.
Dintre persoanele care vor lua parte la dialogul oferit prin această manifestare menţionăm: Gheorghe Pătraşcu, Director General Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială din cadrul Minisiterului Dezvoltării Lucrarilor Publice şi Locuintelor, Gabriel Friptu Director General Autoritatea de Management Pentru POR din cadrul Minisiterului Dezvoltării Lucrarilor Publice şi Locuintelor, Constanţa Pană Secretar General Adjunct Minisiterului Dezvoltării Lucrarilor Publice şi Locuintelor, Silviu Prigoană Preşedinte Rosal Grup, Cristian Pârvan Secretar General Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România, Gheorghe Nichita primar Primăria Iaşi.
Pentru mai multe informaţii şi detalii despre program precum şi despre posibilităţile de participare vă rugăm nu ezitaţi a ne contacta.

Viorela Radoi

Despre FINMEDIA S.R.L.

Despre e-Finance
e-Finance are un tiraj mediu auditat de BRAT de 10.000 de exemplare. Revista mizează pe informaţia de actualitate prelevată corect şi transmisă cu discernământ, pe monitorizarea ofertei şi cererii în mişcare, pe comentarii avizate şi comprehensibile, pe lămurirea controverselor, pe detalierea evoluţiei domeniilor emergente ale economiei, pe dialoguri constructive, precum şi pe descoperirea căilor eficiente de atingere a performanţei.

Despre Finmedia
Finmedia este un trust de presă economico-financiară, cu o experienţă de 11 ani pe piaţa de profil, specializat în editarea publicaţiilor economice lunare Piaţa Financiară,
e-Finance, Ghidul de Bani, precum şi a seriilor de anuare de specialitate România Top 100 Companii, Romanian Financial Directory, IT&C Directory, Anuarul Juridic.
Firma are, de asemenea, o vastă experienţă în organizarea de evenimente de anvergură – forumuri, conferinţe şi târguri de profil. „Conferinţele Piaţa Financiară“, „e-Finance events“, „FinFair – Târgul de bani“, „Real Bucharest“ sunt mărci proprietare ale Finmedia.

Participare: Intrare libera