sigle Parteneri Europeni

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”
Proiect: “Sistem de formare profesională a personalului medical în domeniul noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular) “ TDM; POSDRU/81/3.2/S/58819
Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş”, Bucureşti
Parteneri: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi şi Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă”, Cluj-Napoca.

COMUNICAT de PRESĂ

BUCURESTI - 20 noiembrie 2013

Comunicat tip General in Administratie Publica, Sanatate

Instrument sustenabil de transfer al cunoştinţelor în tehnologii de diagnostic molecular TDM

Echipa de Management şi Experţii TDM organizează

Conferinţa de Presă

cu titlul:

Instrument sustenabil de transfer al cunoştintelor în tehnologii de diagnostic molecular TDM,

care va avea loc marti, 26.11.2013, orele 1300, în Amfiteatrul “Victor Babeş”, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale,  Splaiul Independenţei 99-101, Sector 5, Bucureşti.

Vor participa membrii Echipei de Management a proiectului şi Experţi în domeniul TDM:

Conf.Dr. Hinescu Mihail Eugen, Imputernicit Manager Proiect, Coordonator Formare în proiectul TDM , INCD „Victor Babeş”, Bucureşti                                         
Prof. Dr. Eugen Carasevici, Manager partener 1 în proiectul TDM, UMF„Grigore T.Popa”, Iaşi
Dr. Ioana Neagoe, Manager partener 2 în proiectul TDM, I.O. „Ion Chiricuţă”, Cluj-Napoca
Dr. Cornel Ursaciuc, Coordonator Corp Experti în proiectul TDM, INCD „Victor Babeş”, Bucureşti
Dr. Cristiana Tănase, Asistent proiect TDM, INCD „Victor Babeş”, Bucureşti
Dr. Mircea Leabu, Asistent proiect TDM, INCD „Victor Babeş”, Bucureşti
Dr. Monica Neagu, Coordonator tematic Proteomică, în proiectul TDM, INCD „Victor Babeş”, Bucureşti
Dr. Aurora Arghir, Coordonator tematic Genomica, în proiectul TDM, INCD „Victor Babeş”, Bucureşti

Vor fi prezentate:

    - Rezultatele obţinute în implementarea proiectului, gradul de participare a personalului medical la cursurile în domeniul noilor tehnologii de diagnostic molecular TDM şi la cursul de managementul proiectelor europene MPE, precum şi distribuţia absolventilor pe Regiunile de Dezvoltare din România.


    - ITC - INSTRUMENTUL DE TRANSFER AL CUNOŞTINŢELOR în domeniul TDM - care va funcţiona după incheierea proiectului ca oportunitate de perfecţionare profesională continuă a personalului medical şi ca modalitate de sustenabilitate a proiectului.

În speranţa că ne veţi onora cu prezenţa, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a confirma participarea.

Informaţii suplimentare:  e-mail: tdm-dru@ivb.ro; website: www.tdm-dru.ro

Persoana de contact: Eleonora Codorean, Expert PR proiect, telefon: 0743 810 585
Tel. : 021 319 45 28; 0743 810 585; e-mail: eleonora.codorean@ivb.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/incd-victor-babes/instrument-sustenabil-de-transfer-al-cunostintelor-in-tehnologii-de-diagnostic-molecular-tdm