Innova Project Consulting anunta lansarea cursului de specializare manager de responsabilitate sociala

BUCURESTI - 4 iulie 2016

Comunicat tip General in Afaceri, Social, CSR, Cursuri

Live site

Începând cu ianuarie 2017 va deveni obligatorie raportarea informațiilor nefinanciare conform Directivei 2014/95/UE. Având în vedere complexitatea procesului de pregătire a acestei Raportări, cunoscuta ca și Raport de Sustenabilitate sau de Responsabilitate Sociala, este nevoie de o specializare temeinica a persoanelor care vor fi implicate.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de raportare a acestor informații nefinanciare de către toate acele organizații care vor intra sub incidenta Directivei Europene sau vor dori sa se conformeze acesteia în mod voluntar, INNOVA PROJECT CONSULTING ANUNȚĂ LANSAREA CURSULUI DE SPECIALIZARE AUTORIZAT ANC - MANAGER DE RESPONSABILITATE SOCIALA Cod COR 325718.
Obținerea certificării va da dreptul de a practica meseria de Manager de Responsabilitate Sociala.

Innova Project Consulting anunta lansarea cursului de specializare manager de responsabilitate sociala

Pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice este deja disponibil spre consultare proiectul de Ordin pentru transpunerea in legislația naționala a prevederilor acestei Directive 2014/95/UE privind obligativitatea raportării informațiilor nefinanciare.

Modalitățile prin care se poate face raportarea acestor tipuri de informații sunt, fie printr-o declarație nefinanciara, pe care sa o includă in raportul anual de gestiune, fie printr-un raport separat (Raport de Sustenabilitate sau de CSR) care sa fie publicat in maxim 6 luni de la data bilanțului. Indiferent de forma de prezentare aleasa, informațiile nefinanciare vor acoperi aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului si combaterea corupției si a darii de mita.

Cursul organizat de INNOVA Project Consulting se adresează managerilor, specialiștilor de comunicare, PR şi de CSR, managerilor de sustenabilitate şi responsabililor de Corporate Affairs, marketing, precum şi altor categorii de personal care vor fi implicate in procesul de raportare.

Informații generale:

Durata: 40 ore

Tipul cursului: Specializare

Condiții de admitere: studii superioare

Perioada de desfășurare: începând cu luna august 2016 - pana in septembrie 2017 (cel puțin o grupa pe luna)

Limba de desfășurare a cursului: Romana

Formatori: Profesioniști in CSR si Business Management

Certificare: ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării)

Mai multe informații la: +40.0371.024.168, fax: 0372.004.153 sau la adresa de e-mail: office@innovaconsulting.ro,   www.innovaconsulting.ro

Despre INNOVA Project Consulting

INNOVA Project Consulting este o companie de consultanta care sprijină organizațiile in elaborarea Rapoartelor de Dezvoltare Durabila conform Directivei Europene 2014/95/EU. INNOVA este membru al GOLD Community din cadrul Global Reporting Initiative – GRI. De asemenea, INNOVA este si furnizor de servicii de asigurare autorizat in domeniul sustenabilității autorizat de către instituția internațională AccountAbility pentru standardele AA1000 AS, AA1000 SES, AA1000 APS.