Acordarea diplomelor pentru prima promoţie a Programului de Formare Specializată în Administraţie Publică, cu durata de 1 an, pentru funcţionarii publici de conducere

BUCURESTI - 15 iulie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Joi, 15 iulie, începând cu ora 9.15, Institutul Naţional de Administraţie (INA) a organizat festivitatea de încheiere a Programului de Formare Specializată în Administraţie Publică, cu durata de 1 an şi de acordare a diplomelor pentru prima promoţie de absolvenţi. Evenimentul a avut loc la sediul INA, din strada Eforie nr. 5, sector 5, sala ”Zodiac”.

La festivitate au participat: domnul Gheorghe EMACU - ministrul delegat pentru administraţie publică, domnul Philippe ETIENNE - ambasadorul Franţei la Bucureşti, domnul Marius PROFIROIU – secretar de stat în Ministerul Administraţie şi Internelor. Au participat de asemenea reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei centrale, ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, ai universităţilor partenere, ai proiectelor Phare ce sprijină dezvoltarea INA, precum şi reprezentanţi mass-media.

Domnul Gheorghe EMACU, ministrul delegat pentru administraţie publică, a afirmat: “Programul pe care îl finalizăm astăzi este rodul conjugării eforturilor şi expertizei unor importante instituţii naţionale şi europene recunoscute pentru profesionalismul de care dau dovadă în procesul de formare a funcţionarilor publici. Mă refer, în primul rând, la cele din consorţiul care coordonează proiectul Phare care sprijină consolidarea instituţională a INA: Şcoala Naţională de Administraţie (ENA) din Franţa, Institutul Naţional de Administraţie Publică (INAP) din Spania, VNG – International Olanda, Academia Federală a Funcţionarilor Publici Germani – DbbAkademie, Schlumberger Sema Spania. În al doilea rând, mă refer la universităţile din ţara noastră şi la specialiştii din cadrul acestora a căror expertiză a fost utilizată pentru susţinerea efectivă a programului. Prin stabilirea parteneriatelor cu acestea, INA a căpătat credibilitate pe piaţa formării continue şi şi-a consolidat rolul central în conceperea, coordonarea şi diseminarea bunelor practici din domeniul menţionat. Din câte ştiu, această colaborare a fost instituţionalizată prin organizarea, anual, de către INA, a Forumului formării continue a funcţionarilor publici. A fost, de asemenea, delimitat corespunzător, prin Strategia de formare continuă a funcţionarilor publici, cadrul instituţional în care fiecare furnizor de formare îşi are un loc bine conturat. Marile universităţi româneşti îşi au şi reprezentanţi în Consiliul ştiinţific al INA. Desprind, cu satisfacţie, o concluzie conform căreia INA şi-a găsit traiectoria şi locul în rândul instituţiilor care oferă programe de formare continuă pentru funcţionarii publici.”

La rândul său, directorul general INA, domnul Pavel NĂSTASE a menţionat: “Crearea şi dezvoltarea unui corp al funcţionarilor publici de carieră, profesionist, stabil, onest şi neutru din punct de vedere politic este un principiu fundamental al managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. Pregătirea funcţionarilor publici de conducere necesită, cu prioritate, o formare de excelenţă pentru funcţia publică şi implicit o abordare complexă din punct de vedere al calităţii, performanţei şi eficienţei”.

Primei promoţii de absolvenţi INA ai Programului de Formare Specializată în administraţie publică, cu durata de 1 an, denumită promoţia „Philippe Etienne”, i s-a asigurat o pregătire în conformitate cu tendinţa manifestată în plan european pentru formarea funcţionarilor publici, pe două specializări: : “Guvernare modernă şi dezvoltare locală”, respectiv “Managementul afacerilor publice europene”.

Programul organizat de INA pentru cei 100 de participanţi a beneficiat de asistenţă tehnică prin proiectul Phare RO 0106.02 “Crearea unui Institut Naţional de Administraţie operaţional capabil să pregătească funcţionari publici competenţi”, precum şi de sprijinul Ambasadei Republicii Franceze în România şi Institutului Francez din Bucureşti, care au oferit participanţilor INA posibilitatea de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limba franceză prin cursuri adresate special administraţiei publice, în vederea pregătirii pentru integrarea în Uniunea Europeană.

“Profesionalizarea funcţiei publice, deziderat major al reformei administraţiei publice, se poate face numai prin cunoaşterea şi preluarea bunelor practici, iar o nouă relaţie administraţie – cetăţean utilizează ca interfaţă funcţionarul public de a cărui competenţă depinde imaginea însăşi a administraţiei”, a apreciat ministrul delegat pentru administraţie publică, Gheorghe EMACU.

Despre INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE


INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTATIE

STR. EFORIE NR. 5, SECTOR 5, BUCURESTI

TEL/ FAX: 021 314 50 56
inainf@ina.gov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/institutul-national-de-administratie/acordarea-diplomelor-pentru-prima-promotie-a-programului-de-formare-specializata-in-administratie-publica-cu-durata-de-1-an-pentru-functionarii-publici-de-conducere2